BioFish vil på børs for å kvitte seg med gjeld: – Å få bankfinansiering har ikke vært så enkelt

Nyheter
0

Smoltoppdretter i Tørvikbygd i Hardanger er tungt lastet med gjeld.

Fjoråret var tidenes beste. Driftsresultatet ble mer enn doblet – fra 3,1 millioner kroner til 6,8 millioner kroner. Det kom godt med. BioFish hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 21 millioner kroner. Samtidig var gjeldsbyrden på 121 millioner kroner. Det betyr en gjeldsgrad i balansen på 85 prosent. Særlig krevende er et obligasjonslån, på 61 millioner kroner, som løper med 11 prosent rente.

Når den lille smoltoppdretteren, som omsatte for 30 millioner kroner i 2020, vil på børs, prises egenkapitalen til 137,6 millioner kroner før emisjonen (såkalt pre-money valuation). Det tilsvarer 20-gangen på «peak earnings» i 2020.

Hvis en vurderer prisingen ut i fra Pris/Bok, verdsettes smoltanlegget til 6,6. Til sammenligning prises børslokomotivet Mowi til 3,5.

Nedbetale gjeld
Planen er å hente inn mellom 118 og 150 millioner kroner basert på denne prisingen. Pengene skal primært gå til å nedbetale gjeld. Mesteparten av arbeidet ved smoltanlegget er snart ferdigstilt. Investeringer på 35 millioner kroner gjenstår for å sluttføre arbeidet for anlegget som kan produsere 2.200 tonn.

– Hvorfor skal et så lite selskap på børs? Kan en ikke refinansiere det over bank eller i gråmarkedet?

– Å få bankfinansiering har ikke vært så enkelt, men vi har jo prøvd på det, sier styreleder Morten Harsvik til iLaks.

– Men nå har vi fått det til. Nå har vi fått bank om bord. Det hadde vært lettere å få bankfinansiering om vi hadde en matfiskoppdretter som hadde en kontrollerende eierpost i selskapet, sier Harsvik.

– Men børs har jo vist seg veldig effektivt det, legger han til.

Betinget
Bankfinansieringen, på 60 millioner kroner fra Collector Bank, er betinget av at en får inn minst 100 millioner kroner i ny egenkapital. Mesteparten av emisjonsprovenyet skal altså gå til nedbetaling av gjeld.

– Det er riktig – pluss at vi skal ferdigstille det anlegget som er nesten ferdig, sier Harsvik.

– Er det riktig at dere å si at dere går på børs for å refinansiere selskapet?

– Nei. Det riktige er at vi går på børs for å realisere potensialet i anlegget, ferdigstille det anlegget vi har og ta ut potensialet videre. Vi har potensiale for matfiskanlegg på samme tomten. Vi kan få en samlet produksjon på 10.000 tonn, inkludert de 2.200 tonn vi nå fullfører.

– Men da må en hente inn vesentlig mer penger?

– Det er helt riktig. Det er trinn tre. Nå fedigstiller vi trinn to og tilrettelegger for trinn tre. Vi har blant annet litt reguleringsabried som må gjennomføres.

– Dere guider en fremtidig EBIT (ikke spesifisert) mellom 70 og 90 millioner kroner. Er det basert på 10.000 tonn?

– Nei, det er basert på driften vi har, men jeg tror Torbjørn [Skulstad, administrerende direktør – red. anm.] skal få kommentere dette.

– Ok, så 70 til 90 millioner kroner i EBIT på 2.200 tonn laks? Er det realistisk?

– Vi ser vi det på de produksjonskostnadene vi har nå, men jeg skal få Torbjørn til å ringe deg.

Torbjørn Skulstad mener EBIT-anslaget er realistisk.

– Ja, i forhold til hva vi har produsert, de folkene vi har, den kapasiteten vi har, mener vi det er et realistisk intervall. Og det ser du på oppdrettere i sjø også. Husk at dette er postsmolt, ikke vanlig smolt. Det er større smolt som produseres, understreker Skulstad.

– Den pågående tvisten med Russian Salmon – er det den samme som forløperen Green Salar hadde?

– Den tvisten som Green Salar hadde med Russian Salmon er forsåvidt løst den, de gikk konkurs begge to. Så har Russian Salmon oppstått i ny drakt borti Russland, og så hadde vi en avtale med dem der de på siste leveranse ikke plukket opp fisken, forklarer Harsvik.

Ifølge prospektet er tapsavsetningen på 2,3 millioner kroner.

– Det er ikke noen big deal, sier Harsvik.

BioFish Holding er eid av brødrene Ole Fredrik og Torbjørn Skulstad (50 prosent) og Morten Harsvik (50 prosent).