BEWI solgte færre fiskekasser, men økte inntjeningen

Nyheter
0

EPS-kassene er på historisk høye prisnivåer.

Fiskekassegiganten BEWI oppnådde en nettoomsetning på 230,2 millioner euro for første kvartal 2022, opp med 55 prosent sammenlignet med 148,9 millioner euro for samme kvartal i fjor år. Selskapet oppnådde 37 prosent organisk vekst, hovedsakelig fra høyere salgspriser. Justert EBITDA kom inn på 34,4 millioner euro, som er selskapets høyeste noensinne registrert resultat og en dobling av 16,7 millioner euro i første kvartal 2021.

– Vi er veldig glade for å se at veksten vår fortsetter inn i 2022, etter en fortsatt sterk etterspørsel i våre nøkkelmarkeder, men kombinert med bransjeomfattende utfordringer i verdikjeden, sier Christian Bekken administrerende direktør i BEWI.

BEWIs segment RAW fortsatte å profittere fra et sterkt marked dette kvartalet, og selskapet registrerte også en fortsatt positiv utvikling for sin isolasjonsvirksomhet i Benelux-regionen. Solgte volumer av handlet matemballasjeprodukter økte betydelig, mens salget av EPS fiskekasser var lavere, grunnet lavere slaktevolum av fisk. Salg av komponenter, begge deler til bilindustrien gjennom IZOBLOK og til oppvarming av ventilasjon og air condition-systemer, fortsatte å bli utfordret av den globale mangelen på elektroniske komponenter.

Så langt i år har BEWI meldt tre oppkjøp, inkludert papiremballasjeselskapet Trondhjems Eskefabrikk, en intensjon om å kjøpe et baltisk isolasjonsselskap, og senest oppkjøpet til å bli 100 prosent eier av det britiske emballasje- og isolasjonsselskapet Jablite.

For neste kvartal forventer BEWI at EPS-prisene vil holde seg på et historisk høye nivåer. Imidlertid forventes råvareprisene å stabilisere seg eller reduseres, og selskapet forventer å se forbedret lønnsomhet fra nedstrømsenheter, mens noe lavere marginer for oppstrømssegmentet RAW.

«BEWIs sterke resultater og solide finansielle stilling gjør selskapet i stand til fortsette sin aktive M&A-strategi fremover, med attraktiv vekst muligheter innenfor utvalgte bransjer og markeder,» heter det i kvartalsrapporten.