BEWI gjør rettet emisjon på 250 millioner kroner

Nyheter
0

Vil gjøre emisjon på 200 millioner kroner, og i tillegg vurderer Verdane Group et sekundært salg av aksjer på inntil 50 millioner kroner.

BEWI og Verdane bruker Nordea Bank og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere til en emisjon på inntil 250 millioner kroner. Verdane eier 22,5 millioner aksjer tilsvarende 15,1 prosent av de utestående aksjene før transaksjonen, og er representert i styret i selskapet.

Det endelige antallet aksjer som skal utstedes og sekundære aksjer som tilbys i  emisjonen vil avhenge av den endelige tegningskursen per aksje, som vil bli bestemt av selskapets styre i samråd med rådgiverne etter en akselerert bokbyggingsprosess.

Det opplyser BEWI like etter Oslo Børs’ stengetid torsdag ettermiddag.

Emballasjeselskapet vil bruke nettoprovenuet fra primæraksjene første og fremst til å finansiere det nylig annonserte oppkjøpet av 54,2 prosent av aksjene i det polske selskapet IZOBLOK.

Frøya Invest, BEWIs største aksjonær, har på forhånd forpliktet seg til å tegne tilbudte aksjer for et samlet beløp som tilsvarer dets pro rata-eierandel på 55,3 prosent i selskapet. Likeledes har Kverva Industrier, selskapets tredje største aksjonær, forpliktet seg til å tegne tilbudte aksjer for et samlet beløp som tilsvarer dets pro rata eierskap på 9,8 prosent i selskapet.

Samtidig som BEWI varsler emisjon kunngjør selskapet en netto omsetning på 148,9 millioner euro og en justert EBITDA på 16,7 millioner euro i første kvartal 2021.