– Betyr svært mye for oss

Nyheter
536

Byggingen av en rognfabrikk til 360 millioner i Kobbelv i Sørfold er godt i gang. Nylig ble det avgjort, etter en anbudskonkurranse, at Finneid Sveiseverksted får jobben med å sette opp stålkonstruksjoner og platekledning for de to fabrikkbyggene som skal settes opp.

– For oss er dette en kontrakt verd mellom 40 og 50 millioner kroner. Det betyr stor forutsigbarhet for de 40 arbeidsplassene vi har og med dette oppdraget er disse sikret i ett og et halvt år framover, sier daglig leder Tor Kato Rugås.

Hard konkurranse
Bedriften i Fauske har omsatt for 80 millioner i året de siste årene, og da betyr en slik kontrakt i denne størrelsesorden svært mye.

Rugås innrømmer at større oppdrag på lokalt nivå ikke akkurat står i kø.

– Ikke siden vi bygde REC i Glomfjord på slutten av 2000-tallet har vi vært i nærheten av større oppdrag i lokalmiljøet. Konkurransen er beinhard, sier Rugås.

Salmobreed Salten er eid av Salten Aqua og genleverandøren Salmobreed. Det er Arctic Aqua som er hovedentreprenør til gigantprosjektet i Sørfold.

Kun lokale
Finneid Sveiseverksted er bare en av totalt tre lokale entreprenører som har fått oppdrag i forbindelse med prosjektet. Fra før av er PK Strøm fra Saltdal valgt til utføring av grunnarbeid, mens Fauskebygg fikk oppgaven med betongkonstruksjonene.

– Vi er selvsagt glade for at lokale entreprenører blir valgt og er selvsagt fornøyd på egne vegne, sier Tor Kato Rugås.

Ferdig i 2018
Administrerende direktør Geir Wenberg i Salten Aqua sier det er svært hyggelig at lokale leverandører er konkurransedyktige på pris og kvalitet.

– Det er også vår intensjon av våre investeringer skal komme lokalsamfunnet til gode. Det er viktig for oss, sier Wenberg.

I følge planen skal første byggetrinn stå ferdig høsten 2017. Andre og siste byggetrinn er planlagt fullført høsten 2018.