Betydelig økt vaksinering i januar

Nyheter
1472

Selv om det før jul ble solgt mange doser til ettåringen som skal settes ut til våren, fortsetter trenden med økt salg av laksevaksiner også på nyåret.

– I januar i år ble det solgt 23 millioner flerkomponentvaksinedoser til laks. Det er knappe 7 millioner flere doser enn i samme måned i fjor, forteller produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

Sesongen for vaksinering av ettåringen starter allerede i oktober og varer tradisjonelt ut mars. Fra oktober 2017 til og med januar ble det solgt hele 101 millioner vaksinedoser. Det er 10 millioner flere doser enn salget i perioden oktober 2016 til januar 2017.

Ser vi tilbake 12 måneder i tid (MAT), er det gått ut 334 millioner flerkomponentdoser. Det er nesten 28 millioner flere doser enn i samme periode 2016-2017.

– Vårutsettet for 2016, altså i perioden januar-mai, endte ifølge Fiskeridirektoratet på 106 millioner smolt. Ettersom en produksjonssyklus varer mellom 12-18 måneder, sammenlignes utsettene partallår mot partallår, og oddetallsår mot oddetallsår. Det blir spennende å følge årets vårutsett fremover, og se hva det ender på til slutt, sier Sævareid.

ILA-vaksine i tillegg
Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vinterssamt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD). Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Økt salg av PD-vaksine
Også i PD-segmentet ser vi en økning i vaksinesalget. I januar gikk det ut knappe 6 millioner doser PD-vaksine, en oppgang på 3,7 millioner doser sammenlignet med januar 2017.

Man må tilbake til 2014 for å være i nærheten av en like sterk start på året for PD-vaksineringen.

– Det er ikke utenkelig at vi nå begynner å se effekten av implementeringen av den nye PD-forskriften, og at flere oppdrettere i Midt-Norge velger å vaksinere mot PD. Det er gode nyheter, da vaksinering alltid er et viktig tiltak for å begrense spredning av sykdommer. Dessuten finnes det i dag fire ulike PD-vaksiner på markedet, og det kan også være at det gode utvalget gjør terskelen lavere for flere å vaksinere, sier Ingebjørg Sævareid.

De seneste tolv månedene (MAT) er det solgt 131,3 millioner doser PD-vaksine. Dette er en oppgang på drøye 22 millioner doser fra samme periode i 2016-2017.