Beste første kvartal for norsk sjømateksport noensinne

Nyheter
1113

Historisk start på året.

Norge eksporterte 640.000 tonn sjømat til en verdi av 25,6 milliarder kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 18 prosent og en verdivekst på sju prosent eller 1,8 milliarder kroner målt mot første kvartal i fjor.

– Verdien av sjømateksporten i første kvartal har vært rekordhøy. Dette er i hovedsak drevet av økte priser på flere av våre viktigste arter. Det er gode, stabile markedsforhold, økt etterspørsel i viktige markeder, og en svak krone mot både dollar og euro, som i sum gir en rekordnotering, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

Norge eksporterte 205.400 tonn sjømat til en verdi av 9,1 milliarder kroner i mars måned. Det er en volumnedgang på 36 prosent og en verdiøkning på en prosent eller 89 millioner kroner sammenlignet med mars måned i fjor.

Sterk verdivekst for laksen
Norge eksporterte 245.000 tonn laks for 16,7 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på en prosent målt i volum, mens verdien økte med 1,1 milliard kroner eller sju prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i første kvartal.

– Mens verdiveksten til EU var på fem prosent, økte eksporten til USA med hele 20 prosent, mot samme periode i fjor. Eksportverdien av fersk filet til USA økte med 58 prosent. Dette er drevet av en volumvekst på 13 prosent og en prisøkning på 40 prosent. Vekst i eksporten av filetprodukter, spesielt til det amerikanske markedet, bidro til at eksporten av bearbeidet laks nå står for 20 prosent av eksportverdien for laks, mot 18 prosent i første kvartal i fjor. Samtidig er dollaren ti prosent sterkere mot den norske kronen enn i samme periode i fjor, som favoriserer eksport mot dollarmarkeder, sammenlignet med euromarkeder, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

I mars måned ble det eksportert 83 000 tonn laks til en verdi av 6 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 4 prosent, mens verdien er på samme nivå som i 2018. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks økte fra 67,45 kroner til 68,78 kroner per kilo. 

Stor vekst også i eksport av ørret
Norge eksporterte 11.100 tonn ørret for 775 millioner kroner i første kvartal. Volumet økte med 13 prosent, mens verdien økte med 137 millioner kroner eller 22 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. USA, Hviterussland og Thailand var våre største markeder for norsk ørret i første kvartal.

– På samme måte som for laks, øker eksporten av filetprodukter fra ørret. Eksport av fersk ørretfilet økte med 176 prosent i volum, mens eksporten av fryst ørretfilet økte med 147 prosent. Bearbeidet ørret står nå for 32 prosent av eksportverdien, mot 19 prosent i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

I mars måned ble det eksportert 3.600 tonn ørret til en verdi av 270 millioner kroner. Volumet falt med to prosent, mens verdien økte med 22 millioner kroner eller ni prosent.