Best i verden – hvor lenge?

Meninger
0

Daglig melder media om bedrifter og arbeidsplasser i Nord-Norge som nedlegges eller flyttes. Vi hadde med vårt Ocean Tech-prosjekt i svært lang tid håpet å gi Nord-Norge, og ikke minst, Saltenregionen en positiv nyhet. Dessverre har Nærings- og Fiskeridepartementet nå satt stopp for denne muligheten.

Ocean Tech-prosjektet er en milliardsatsing som kunne skapt flere ti-talls nye arbeidsplasser i landsdelen. En stor investering i morgendagens innovasjon- og teknologiløsning for lakseproduksjon i lukket anlegg i sjøen med fiskehelse, bærekraft og null rømming i høysetet.

Nå er det 2 200 dager – 6 år – siden vi sendte inn vår søknad om utviklingskonsesjon som respons på regjeringens utlysning om utviklingstillatelser. I 2 190 dager har vi drevet med utvikling av prosjektet, utvikling av teknologi for en grønnere havbruksnæring og gjennomført flere tester i påvente av et positivt svar fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Vi har gjennomført utallige møter med fagfolk, med Fiskeridirektoratet og hatt møte(r) med de sittende regjeringer. Vi har lagt ned svært mange arbeidstimer og brukt enorme ressurser sammen med våre samarbeidspartnere for å lage et gjennomførbart, skalerbart og grønt prosjekt. Dette med en klar forventning om at Ocean-Tech skulle komme vel i havn.

Ivar A. Forn. Foto: Privat

For vel tre uker siden kom imidlertid beskjeden fra regjeringen og fiskeriminister Cecilie Myrseths departement om at vår søknad nå har fått et endelig avslag på grunnlag av «manglende dokumentasjon». Et avslag som etter vårt syn fremstår som en ren skinnprosess, ikke helt ulikt hvordan vi som næring også ellers har blitt behandlet i de senere år.

Noen av Norges fremste fagfolk som har jobbet med utviklingen av Ocean-Tech sitter nokså rystet og lamslått igjen etter den endelige beskjeden fra fiskeriministeren. Norge har i lang tid vært fremst, og best i verden innen utvikling av havbruksteknologi, produksjon og kvalitet. Nå er vi engstelige for at vi dessverre havner bakpå, og det i en nasjon som har kommunisert at grønt havbruk skal være et satsingsområde. Hvor vi har hatt evne og vilje til å satse på å videreutvikle en næring hvor Norge har den globale ledertrøya.

Nord-Norge sliter med høy fraflytting, særlig de mellom 20 og 40, som er de vi skulle satset på. Nå eksporterer vi ikke bare laks, men også mennesker. Gjennom avslaget fra departementet går Salten og Nord-Norge glipp av mange nye, sårt tiltrengte arbeidsplasser og tilflytting. I en region som sliter alvorlig demografisk er det for oss derfor ubegripelig at vi blir stanset i vårt ønske om å bidra til å utvikle regionen innenfor et politisk definert satsingsområde. Og det uten én eneste krone i utgift for staten.

I nederlagets timer er den eneste trøsten at vi har miljøer i utlandet som står med åpne armer for å ta imot både OceanTech-prosjektet og andre norskutviklede prosjekter. Våre konkurrentland har vilje til å satse på bærekraftig matproduksjon.

Vi er tilsynelatende best i verden, men med denne utviklingen undrer vi hvor lenge?