Beskjedne slaktevolumer og svak drift i Grieg Seafood i første kvartal

Nyheter
1141

Konsernets EBIT før biomassejusteringer ble 131 millioner kroner i årets første kvartal – en nedgang fra 214 millioner kroner i første kvartal 2016.

Årsaken var primært det faktum at årets slaktevolum var 8 552 tonn mot 13 635 tonn i tilsvarende kvartal i fjor. Det lave slaktevolumet var planlagt for å beholde mest mulig biomasse i sjøen, og dermed få høyere tilvekst, skriver Grieg Seafood i en børsmelding fredag morgen.

Inntjening per kilo per region var som følger:

  • Rogaland 28,0 kroner
  • Finnmark 9,4 kroner
  • Shetland -11,2 kroner
  • British Columbia 14,1 kroner

Resultatet er preget av lave slaktetall i aller regionene med unntak av Rogaland. Dette fører til at det er et mindre volum å dele de faste kostnadene på og at kost/kg dermed øker.

Kontraktsandelen for Norge var 55 prosent i første kvartal i år. Denne andelen forventes å bli 17 prosent i andre kvartal. Nedgangen i kontraktsandel må blant annet sees i sammenheng med et øket slaktevolum i andre kvartal. For 2017 som helhet er kontraktsandelen på 21 prosent. Det planlegges å øke denne noe, opplyser Grieg Seafood videre.

For 2017 som helhet forventes det et slaktevolum på 70 000 tonn.