Ber om rettsmekling for å redusere erstatningsbeløp på 20 millioner kroner

Nyheter
790

Sund Laks har ikke kapital til å utbetale full erstatning.

Sund Laks tapte i begynnelsen av juli rettsaken mot 45 polske arbeidere. Dommen fastslo at Sund Laks diskriminerte og brøt reglene om fortrinnsrett da de LO-organiserte arbeiderne ikke fikk jobb i det nye selskapet etter at forløperen Norse Production gikk konkurs.

Selskapet har stilt bemanning og drift ved Sekkingstads slakteri på Skaganeset i Sund kommune. Fire av 45 tidligere ansatte krevde å å tilbake jobben ved Sund Laksepakkeri, mens alle 45 krevde erstatning for det tap som er oppstått da Sund Laksepakkeri ikke ville ansatte de i april i fjor.

Sund Laks måtte ut med 20 millioner kroner i erstatning. Dommen ble anket. Nå ber Sund Laks om rettsmekling for å unngå en ny runde i lagmannsretten. Motparten, LO, er positive til forslaget, melder Klassekampen.

– I så godt som alle saker vil vi være positive til rettsmekling. Dette er den beste måte å sikre interessene til medlemmene. Vi kan få et resultat som kan være tilfredsstillende, vi sparer det omfattende arbeidet som følger med en rettssak. Medlemmene slepper dessuten belastningen, sier LO-advokat Edvard Bakke til avisen.

Sund Laks har begrensede midler å ta av for å dekke erstatningssummen. Selskapet hadde ved årsskiftet en samlet balanse på 11,2 millioner kroner, hvorav mesteparten er gjeldsfinansiert. Egenkapitalen utgjorde 30.000 kroner.

– I vurderingen om hva vi gjør, må vi ta hensyn til at Sund laks trolig ikke har økonomisk ryggrad til å betale ut en stor erstatningssum, sier Bakke til Klassekampen.

Advokat Dag Borgen Nødtvedt som representerer Sund Laks, ønsker ikke å kommentere rettsmeklingen.