Benchmark leverer bedre enn tidligere estimat

Nyheter
660

Selskapet leverer et justert driftsresultat på 10 millioner pund, mot et estimat på mellom 8,7 millioner pund og 9,3 millioner pund oppgitt i september. 

Det viser en resultatoppdatering som Benchmark la fram tirsdag morgen. Selskapet er notert på London-børsen, og driver med fiskehelse og genetikk.

Det forbedrede resultatet fra tidligere estimat er drevet av positiv handel i genetikk og avansert ernæring, samt lavere bonusopptjening, delvis kompensert av Forex-bevegelser, dyrehelse og salg av rognkjeks.

Omsetning ligger på 138 millioner pund, som er i tråd med markedsforventningene.

Nettogjeld ved årsskiftet er på 24 millioner pund.

– Benchmark har levert organisk vekst og har oppnådd betydelige operasjonelle milepæler, mens selskapet forsetter å investere i utviklingen av pipelinen og infrastrukturen til tross for utfordringene som var i løpet av året. Disse tilsammen, posisjonerer oss som en av de raskest voksende segmentene i næringsmiddelindustrien med gode muligheter for ytterligere robust vekst i fremtiden, sier administrerende direktør Malcolm Pye.