Benchmark henter 20 millioner pund – og sikter på notering ved Oslo Børs

Nyheter
0

Rigger seg for ny vekst.

Det britiske fiskehelseselskapet har avvikende regnskapsår, og fremlegger mandag morgen årsresultatet for 2021 (per utgangen av september). Her fremgår det at selskapet fikk et resultat før skatt på -9,2 millioner pund (-110,8 millioner kroner), etter å ha omsatt for 125,1 millioner pund (1.506,2 millioner kroner).

Benchmark har vært gjennom en omfattnde restruktureringsprosess de siste to-tre år.

Dersom en luker ut virksomheter som er solgt eller holdt for salg, og fokuserer på virksomhet som vil videreføres, fremlegger Benchmark en justert EBITDA på 10,8 millioner pund (130 millioner kroner).

Vellykket
Benchmark-sjef Trond Williksen er fornøyd med utviklingen.

– 2021 var et meget vellykket år for Benchmark med mye oppnådd finansielt, operasjonelt og strategisk. Konsernet leverte sterke økonomiske resultater på tvers av sine tre forretningsområder som gjenspeiler vårt nye kommersielle fokus og støttet av bedre forhold, spesielt i vårt viktige rekemarked som hadde vært hardest rammet av pandemien, sier han.

– Det er god fart i virksomheten vår hjulpet av positive forhold i våre markeder som bidrar til en god start på det nye regnskapsåret på tvers av alle forretningsområder, i samsvar med våre utsikter for året som helhet.

– Havbruksnæringen anerkjenner i økende grad viktigheten av en integrert tilnærming til bærekraft på tvers av verdikjeden, som Benchmark er unikt posisjonert til å levere gjennom vårt utvalg av løsninger, som underbygger vårt fokus på å levere lønnsom vekst, sier Williksen.

SalmoBreed Salten. FOTO: Benchmark

Vil på Oslo Børs
Selskapet opplyser i dagens børsmelding om en gjennomført kapitalinnhenting på 20 millioner pund «for å opprettholde momentum og fortsette investeringer i vekst».

Videre opplyses det at selskapet vurderer børsnotering i Oslo «for å få tilgang til verdens ledende markedsplass for sjømat og akvakultur». I den forbindelse er DnB Markets og Pareto Securities engasjert som rådgivere og tidligere Mowi-topp Atle Eide oppnevnt som nytt styremedlem.

«I 2022 og fremover vil Benchmark opprettholde sitt klare kommersielle fokus for levere på
vekstmuligheter såvel som å vedlikeholde og utvikle vår sterke posisjon i etablerte
markeder. Den videre utviklingen vil støttes av disiplinerte investeringer og fortsatt sterk
kostnadskontroll. Dette vil gjøre selskapet i stand til å nå sine målsettinger om lønnsomhet
og levere verdi for alle sine interessenter,» heter det i kvartalsrapporten.