Benchmark Genetics styrker genetikkavdelingen med to nye ansettelser

Nyheter
0

Dr. Grazyella Yoshida inntar rollen som Senior Geneticist og Hans Ekvall som Junior Geneticist. Begge stillingene er tilknyttet Benchmark Genetics sitt hovedkontor i Bergen.

Grazyella Yoshida har en MSc grad i Animal Science fra Universitetet i Maringa, Brasil fra 2014, og fullførte en PhD i Genetics and Animal Breeding på Sao Paulo State Universitetet i 2018. Hun har jobbet i det anerkjente forskerteamet til José Manuel Yáñez’ på Universitetet i Chile, med utvikling og bruk av kvantitative og genomiske verktøy i FOU-prosjekter for en rekke akvatiske arter. Grazyella har også omfattende erfaring i å bistå anvendte avlsprogrammer for laksefisk og tilapia i Chile og Brasil.

Med sin relevante kunnskap og kapasitet vil hun bistå Benchmark i å levere resultater i tråd med de ambisiøse planene for selskapets genetikkarbeid. Av aktuelle områder hun skal jobbe med kan det nevnes storskala genetiske og genomiske evalueringer, optimering i bruk av genomisk informasjon og teknisk tilsyn med anvendte avlsprogrammer, skriver selskapet i en pressemelding.

Dr. Yoshida gleder seg over å være en del av Benchmark Genetics sitt genetikkteam.

– Jeg syntes det er veldig motiverende å kunne ta i bruk min bakgrunn og kunnskap inn i relevante arbeidsområder innenfor genetikk, og dermed bidra til å utvikle en mer lønnsom og bærekraftig akvakulturnæring, sier Yoshida.

Den andre som nylig har inntatt genetikkteamet, er Hans Ekvall. Han er nylig uteksaminert med en MSc i Animal Breeding and Genetics (EMABG), som er et samarbeidsprogram mellom Georg August Universitetet i Tyskland og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås.

Masterprogrammet omhandlet design av avlsprogrammer, og sammenlignende metylomstudier på sykdommen ILA i atlantisk laks. I forkant hadde Ekvall gjennomført en Bachelorgrad om epigenetikk i tilapia på Universitetet i Nord, Bodø, etterfulgt av studier innen biomedisin på Universitetet i Bergen

Ekvall har også en Bachelorgrad i International Development fra Universitetet i Middlesex i Storbritannia.

Han kan dessuten vise til en lang internasjonal arbeidserfaring innen akvakultur fra Europa, Asia og Australia, hvor han har jobbet med arter som abalone og perleøsters. I nesten tre år var han tekniker hos Erfjord Stamfisk hvor han tilegnet seg praktisk erfaring med avl av atlantisk laks. I den nye rollen i Benchmark skal Hans bistå selskapets eksterne kunder innen anvendte genetiske tjenester.

Ekvall har et stort engasjement i forhold til bærekraftig matproduksjon, og ser sin nye jobb i Benchmark som en mulighet til å påvirke utviklingen i riktig retning.

– Jeg ser på Benchmark Genetics som den ideelle arbeidsgiver. I jobben som Junior Geneticist får jeg jobbe med et stort team av erfarne genetikere, og får anledning til å bruke min kunnskap og mine ferdigheter til å hjelpe kundene i å forbedre produksjonsutbyttet og dyrevelferden, forteller han.