Bekreftet: ILA hos Bremnes Seashore i Rogaland

Nyheter
950

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) sjølokaliteten Jørstadskjera til Bremnes Seashore i Finnøy kommune i Rogaland fylke.

Det opplyser Mattilsynet om på sine nettsider.

Bremnes Seashore varslet Mattilsynet 9. november om mistanke om ILA på lokaliteten. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 15. november på grunnlag av påvisning av deletert virus og histopatologiske funn, samt positiv immunhistokjemi, gjennomført ved Veterinærinstituttet.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 kilometer fra lokaliteter med ILA.

Lokaliteten ligger for øvrig i nærheten av anlegget Kjeahola, hvor Mowi i forrige uke startet ILA-slakt av 1,2 millioner fisk.