Bekrefter ILA ved NRS-anlegg

1936

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Lubben i Karlsøy kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av NRS Troms, Wilsgård Fiskeoppdrett og Troms Fylkeskommune.

Det bekrefter Mattilsynet i en melding.

Det var 11. mai at NRS i en børsmelding meldte om mistanke ved lokaliteten. Mattilsynet ble varslet 9. mai.

18. mai stadfestet Mattilsynet diagnosen ILA på bakgrunn av kliniske symptomer og obduksjonsfunn på fisk ved Lubben og analysesvar fra Veterinærinstituttet med påvisning av sykdomsfremkallende ILA-virus.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.