Bekrefter ILA hos Marine Harvest

Nyheter
1429

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene Breivika og Breivika S i Dønna kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Marine Harvest.

Det melder Mattilsynet.

Mattilsynet mottok 28. juni varsel om mistanke om ILA på lokalitetetene.

Mistanken bygget på laboratorieanalyser og obduksjonsfunn. Lokalitet Breivika S som også eies av Marine Harvest, ligger i kort avstand fra lokalitet Breivika. Lokalitetene deler fortøyning. Offisiell mistanke om ILA omfattet derfor begge de nevnte anleggene.

Mattilsynet var på inspeksjon ved lokalitetene 2. juli, og det er prøver fra denne inspeksjonen som nå bekrefter påvisning av ILA.