Bekrefter ILA hos Lerøy Sjøtroll

2655

I forbindelse med rutinemessig prøveuttak foretatt av Lerøy Sjøtrolls egen fiskehelsetjeneste, har Veterinærinstituttet påvist ILA på to laks på ved lokalitet Buholmen i Hordaland.

– Mistanke om ILA ble meddelt selskapet torsdag 26. januar, og denne er nå bekreftet. Det er kun to mærer med fisk på lokaliteten, sier Stig Nilsen, konserndirektør oppdrett i Lerøy til iLaks.

Det var på forhånd planlagt oppstart av slakting på lokaliteten denne uken, og slaktingen vil bli gjennomført som planlagt i samråd med Mattilsynet og etter de krav som stilles ved slakting av ILA-positiv fisk.

Fiskehelsetjenesten i Lerøy Sjøtroll har varslet andre havbruksselskaper og aktuelle virksomheter i området etter at mistanken om mulig ILA ble meldt oss fra Veterinærinstituttet.