Bekrefter Cermaq-ILA

Nyheter
559

-For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, heter det i en melding fra Mattilsynet.

Selskapet varslet Mattilsynet om mistanken 20. juni.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

[map]