Bearbeidingspåbudet for produksjonsfisk settes midlertidig til side

Nyheter
1346

Mattilsynet innfører krisetiltak for å imøtekomme svekket etterspørsel etter laks.

I et brev, datert 17. mars, anmodet Sjømat Norge Nærings- og fiskeridepartementet om å midlertidig fjerne regelen om at såkalt «prodfisk» skal sorteres og bearbeides i Norge.

Anmodningen kom på bakgrunn av ønsker fra Sjømat Norges medlemmer for å «begrense de samfunnsøkonomiske konsekvenser av fellesdugnaden i Norge, hvor vi alle er opptatt av å begrense spredningshastigheten på COVID 19,» heter det i brevet som iLaks har fått innsyn i.

Mandag kveld ble det kjent at Mattilsynet innvilger en midlertidig dispensasjon fra regelen om at fisk med kvalitetsfeil skal sorteres og bearbeides i Norge – for selskapene Mowi og Lerøy.

Organisasjonen Sjømatbedriftene innklager vedtaket umiddelbart, ifølge en pressemelding mandag kveld.

– Selv om Mattilsynet stiller som forutsetning for sitt vedtak at foredling av såkalt produksjonsfisk skal finne sted ved Mowis og Lerøys produksjonsanlegg i utlandet, kan norske produsenter av oppdrettslaks og -ørret ikke føle seg beroliget så lenge produksjonen ikke er underlagt kontroll fra norske myndigheter. Dessuten er ett bilde av beskadiget fisk nok til å ødelegge omdømmet til en merkevare bygget opp over tretti år, sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Produksjonsfisk, fisk med synlige kvalitetsfeil, utgjør normalt 3-5 prosent av et slakt.