Bare fiskerne har et farligere yrke her i landet

Nyheter
0

Røktere i havbruksnæringa har nest størst risiko for å dø på jobben. Fra 1998 til 2018 mistet 167 fiskere og 18 havbruksarbeidere livet på jobben.

I en undersøkelse, presentert i Magasinet for fagorganiserte, ble ledelse og stabspersonell bedt om å vurdere sikkerheten i oppdrettsnæringen. Undersøkelsen avdekker mange positive forhold, men samtidig at det finnes rom for forbedringer på ulike områder.

Ansatte på anlegg og fartøy vurderer jevnt over sikkerhetsklimaet som godt, men samtidig oppgir de belastningsskader og akutte skader som hovedårsaker til arbeidsrelatert fravær og bekymring.

Å falle, bli truffet av et objekt, hekte seg fast, få knuseskader og kutt, er de vanligste ulykkestypene i havbruk. Tre av fire ansatte oppgir at de eller deres kollegaer har opplevd nestenulykker siste år.

Ansatte som jobber ute på anlegg har et stort ansvar for fiskens sikkerhet, for fiskevelferd og å hindre rømming. Eksempler på utfordringer er underbemanning, arbeidspress med for eksempel lange arbeidsøkter under store operasjoner, mangelfull opplæring, manglende involvering av ansatte når nye prosedyrer utformes og innføres, og nedprioritering av vedlikeholdsoppgaver.