Bare en oppdretter fikk avslag på søknaden om å øke produksjonen etter algedød – uvisst om selskapet klager

Nyheter
674

Lerøy Aurora var det eneste selskapet av de som søkte, som fikk avslag om kompensert tillatt biomasse (KTB) etter algedøden tidligere i år.

I forrige uke sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut en pressemelding om at flere algerammede oppdrettere får muligheten til å ta igjen noe av den tapte produksjonen etter algedøden i vår, der rundt 13.500 tonn laks gikk tap. Kompensasjonen skal gis gjennom en såkalt KTB-ordning (kompensert tillatt biomasse), som er beskrevet nærmere på Fiskeridirektoratets nettsider.

Øyvind Lie. FOTO: NIFES

Ifølge Fiskeridirektoratet ble et selskap vurdert til å falle utenfor ordningen, og fikk derfor avslag på sin søknad. Direktør Øyvind Lie ved kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet bekrefter overfor iLaks at dette selskapet er Lerøy Aurora.

iLaks har spurt Lie om hva som lå bak vurderingen, som gjorde at Lerøy Aurora fikk avslag.

– Algeoppblomstringen i Nordland og Troms i mai oppsto brått og førte til at store mengder fisk gikk tapt på kort tid. Kompensasjonsordningen (KTB) ble etablert for å kompensere deler av tapet som følge av den akutte bortgangen av store mengder fisk hos aktørene i regionen. Mange aktører i området fikk ekstraordinære kostnader i forbindelse med økt beredskap, logistikk, transport, og bemanning under algeoppblomstringen. Disse er indirekte kostnader som faller utenfor ordningen.  Hensikten med KTB-ordningen er rettet mot de direkte tap som de ble påført på grunn av den algerelaterte dødeligheten, svarer Lie i en e-post.

I rapporten for Q2 til Lerøy står det at «I andre kvartal 2019 var det en betydelig oppblomstring av toksiske alger i deler av den regionen Lerøy Aurora har sin operasjon. Lerøy Aurora hadde svært begrenset dødelighet, men situasjonen var til tider krevende ettersom selskapet av forsiktighetsgrunner valgte å ha lange perioder uten fôring som medfører tapt tilvekst, samt økte kostnader i forbundet med beredskap. Det anslåes at Lerøy Aurora tapte om lag 2.000 tonn tilvekst.»

Ifølge Fiskeridirektoratet kan avslaget påklages. Samfunnskontakt i Lerøy, Krister Hoaas, opplyser overfor iLaks at det ennå ikke avklart om selskapet blir å klage.