Bare én behandling mot lus på 379 dager: – Vi er på god vei til å vinne kampen mot lusa

Nyheter
2269

Velfungerende rensefisk gir resultater for Emilsen Fisk.

I midten av april ble den første lasten fra lokaliteten Geitholmen i Vikna kommune i Trøndelag levert til slakting. En helt vanlig operasjon innen oppdrettsnæringen. Men denne fisken hadde da i løpet av sine 379 dager i havet kun opplevd en håndtering – en ferskvannsbehandling mot lus. Nå, en måned senere, er det flere av merdene som har stått ett helt år i sjøen uten håndtering.

– Så vidt vi kjenner til er det blitt gjennomført flere håndteringer på alle nabolokalitetene i sonen, til tross for aktiv bruk av lusekjørt og andre remedier i merdene som skal forhindre påslag av lus. Slik status er i dag så er det fortsatt en god stund til vi trenger å håndtere fisken på Geitholmen på grunn av lus, sier produksjonsleder i Emilsen Fisk, Robert Aakvik til iLaks.

Utsatte behandlinger
Luseskjørtene på Geitholmen måtte fjernes tidlig da det begynte å gå ut over gjellehelsen. Og det har vært ett jevnt tilsig av lus i området gjennom hele generasjonen.

De ansatte på lokaliteten har fokusert på at rensefisken skal ha optimale forhold. Røkting av både lokalfanget bergnebb og rognkjeks fra Namdal rensefisk har vært en viktig del av hverdagen. I tett samarbeid med fiskehelseansvarlig har det blitt fokusert på optimal plassering av skjul og ledeskjul, riktig foring og ikke minst renhold av skjulene og nøtene.

Obdusert rognkjeks som viser at den har beitet lus. FOTO: Emilsen Fisk

Og det har gitt resultater; flere behandlinger er blitt utsatt fordi rensefisken har klart å beite ned lusenivået.

– Det er spesielt viktig at rognkjeksen får nok tid til å beite. Noe som kan være utfordrende med korte dager om vinteren, når fôringen av laksen tar det meste av dagslyset. Når laksen ble sultet i forkant av planlagt behandling, observerte vi at den oppsøkte rensestasjonen i merden. Dermed fikk rensefisken tid til å beite på lusa, sier Mathias Johansen, som er rensefiskansvarlig på Geitholmen.

– Kampen ikke vunnet
Høsten 2017 ble det påvist SAV-2 på fisken ved Geitholmen.

– Vi fryktet at dette skulle gå ut over tilveksten, og ikke minst gi oss utfordringer ved håndtering av fisken. Men uten behov for håndtering har fisken fått fred, og dermed har vi unngått behandlingsdødelighet mens fisken var syk. Veksten har vært god, og vi slakter en måned tidligere enn det var planlagt før vi fikk PD-diagnosen, sier Aakvik til iLaks.

Erfaringen og kunnskapen som ansatte på Geitholmen har bygd opp, videreføres nå til neste generasjon med fisk. H-17g står fortsatt urørt av annet enn rensefiskens følsomme lepper.

– Kampen mot lusa er nok ikke vunnet, men vi er på god vei. Kombinasjonen av en velfungerende rensefisk, god sonestruktur, koordinert utslakting av soner før smoltutsett og riktig bruk av de verktøyene som fjerner lusa, gjør at det ser lyst for fisken i PO7 fremover, avslutter Aakvik.