– Bård Sekkingstad er en trussel mot sjømatnæringens omdømme

Meninger
4980

– Ingen burde verken selge fisk til eller kjøpe fisk av Bård Sekkingstad.

5. april mottok vi beskjeden om at Norse Production var konkurs, en svært trist dag for de ansatte. Historien vi har med dette selskapet er lang og ikke hyggelig.

For fem år siden var det mange av de ansatte hos Sekkingstad som meldte seg inn i NNN og krevde tariffavtale, mange meldte seg ut igjen i denne prosessen etter hva vi har forstått var press fra ledelsen.

Bård Sekkingstad mente at polske arbeidere ikke skulle ha samme lønn som norske arbeidere. Noe vi mente var helt forkastelig. For å unngå vikarbyrådirektivet som slo fast at man ikke kunne forskjellsbehandle, opprettet han Norse Production. Dette er en entreprise hvor det kun er arbeidskraften som er i dette selskapet. Fabrikk og maskiner er fortsatt eid av Sekkingstad, og gjennom avtale setter han prisen på hva som skal betales for jobben (slakting og foredling av laks).

Sekkingstad styrer både innkjøp og salg. Da vi allmenngjorde tariffavtalen, måtte også han betale minstelønn. Vi har i ettertid fått beskrevet en utrolig dårlig behandling av de polske arbeiderne der, og i fjor vår kom 80 polske arbeidere til oss og ville organisere seg og kreve tariffavtale. Det var flere møter og megling, men Norse (Sekkingstad) sa nei, og streik var et faktum. Denne streiken varte nesten i 5 uker, jeg var selv flere ganger der borte og så blant annet en av lederne gå forbi de streikende og vise dem fingern.

Etter at bedriften endelig underskrev tariffavtalen, og vi var enige om å legge dette bak oss, har det vært store problemer med samarbeidet.

Når de nå har slått bedriften konkurs, og skylder på NNN, så kan de umulig ha fått med seg at de har akkurat samme vilkår som resten av bransjen. Dette virker for oss som en helt styrt prosess hvor de nå allerede etter 8-10 dager har et nytt selskap hvor det er lederne i Sekkingstad som driver videre. Her mangler vi lovverk som kan hjelpe oss for å ta vare på de ansatte som blir utsatt for en slik behandling. Heldigvis er Bård Sekkingstad en av svært få i næringen som oppfører seg slik som vi ser her.

Ingen burde verken selge fisk til eller kjøpe fisk av Bård Sekkingstad. NNN vil følge opp dette på globalt plan for å orientere om Bård Sekkingstads handlinger. Han er en trussel mot næringens omdømme.

Kommentaren ble først publisert i dagens utgave av NNN-arbeideren.

Bård Sekkingstads tilsvar: 

«Jeg er fra den siden blitt kalt mange stygge ting siden vi outsourcet produksjonen på fabrikken i 2012. Alt fra slavedriver til at jeg er en skam for næringen osv. Det er gammelt nytt. Selv har jeg forsøkt å unngå personangrep, og synes jeg har greid det bra. Når en går på spilleren istedenfor ballen, er det jo ofte fordi en ikke strekker til. Jeg tåler det selv, men synes det er dumt at de rundt meg skal bekymre seg. Samtidig så er det vel det som meningen med utspillene. NNN-arbeideren er et medlemsblad som kan tillate seg å trykke det meste tenker jeg uten at jeg trenger kommentere det. Når iLaks velger å følge opp når det ut til mange som jeg bryr meg om og som bryr seg om meg. Men du får ikke kommentarer utover det over fra meg.»