Banket forhåndstipsene: Tidenes beste kvartal for Grieg Seafood

Nyheter
0

Tjente 41,6 kroner kiloet.

Det var på forhånd stilt høye forventninger til Grieg Seafoods andre kvartal. Analytikerkorpset estimerte en EBIT på 843 millioner kroner. Men resultatrapporten som ble sluppet grytidlig tirsdag morgen viser at Grieg gjorde det vesentlig skarpere.

Operasjonell EBIT endte nemlig på 986 millioner kroner, drevet av «eksepsjonelt høye priser og god biologi». Selskapet har forsert slakt for å utnytte de høye prisene i kvartalet, fremgår det av rapporten.

Konsernet hadde i Norge en produksjonskostnad på 48,6 kroner per kilo, ned fra 50,7 kroner i første kvartal, «til tross for inflasjonspress».

Historisk
Grieg forventer et slaktevolum på 21.400 tonn i tredje kvartal og 87.000 tonn på årsbasis.

– Som en fortsettelse av den positive trenden i første kvartal ble også andre kvartal 2022 historisk. På grunn av det sterkeste markedet industrien har sett, kombinert med solid produksjon, er jeg stolt over å presentere Grieg Seafoods beste resultat i ett kvartal noensinne. Jeg vil oppriktig takke alle mine dedikerte og hardtarbeidende kolleger innen både oppdrett og salg for deres innsats og prestasjoner gjennom kvartalet. I tråd med strategien til vår integrerte salgsorganisasjon har vi fremskyndet noe slakt for å utnytte sterke priser i markedet, sier administrerende direktør Andreas Kvame i Grieg Seafood.

Teistholmen, Grieg Seafood Rogaland. Foto: Aslak Berge

Den norske oppdrettsvirksomheten leverte rekordresultater i kvartalet, drevet av høye priser og god biologisk ytelse. Resultatene i både Rogaland og Finnmark ble positivt påvirket av sterk prisrealisering fra høye gjennomsnittlige slaktevekter og positiv kostnadsutvikling.

Resultatene i British Columbia var solide, drevet av god prisoppnåelse fra premium på VAP-produkter, i tillegg til stabile kostnader fra høsting av lokaliteter med god biologisk ytelse.

I Newfoundland presterer fisk som overføres til sjø godt, med høy overlevelse og ingen problemer med lakselus. For tiden har to millioner smolt blitt overført til sjø, med høsting planlagt seint i 2023.

Global slaktevolum av laks i 2022 forventes å reduseres med en prosent, og alle større regioner opplever synkende volumer. I første halvår 2022 var det globale slaktekvantumet ned fire prosent sammenlignet med første halvår 2021. Følgelig forventes slaktevolumet for andre halvår 2022 å øke med nærmere en prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

Inflasjonspress
Med begrenset tilbudsvekst i andre halvår 2022 forventer Grieg Seafood gode markedsforhold fremover. Imidlertid kan nåværende inflasjon som reduserer husholdningenes kjøpekraft påvirke etterspørselen fra både HoReCa og detaljhandelssegmentet.

I løpet av de siste årene har Grieg Seafood vært i stand til å redusere oppdrettskostnadene gjennom operasjonelle forbedringstiltak. Imidlertid forventes den generelle kostnadsveksten, og spesielt høyere fôrpriser, gradvis å påvirke oppdrettskostnadene fremover.

Grieg Seafood har generelt mål om en årlig kontraktsandel på 20-50 prosent. Estimert kontraktsandel for den norske virksomheten i tredje kvartal 2022 er 37 prosent og 22 prosent for hele 2022.