Landbaserte oppdrettere i kø for finansiering. Bankene skiller klinten fra hveten

Kommentarer
0

Kampen om pengene hardner til.

Markedet har vært trått. Ikke en eneste av de landbaserte lakseoppdretterne har steget i verdi i år. Da blir det også tungt å hente penger over børs. Både for dem som er notert på børsen og dem som banker på døren.

Og penger, egenkapital eller lån, trenger de alle sammen. Byggeplaner for produksjon av 2,3 millioner tonn på land skal finansieres.

Essensielt
Slaget om «funding» står også i bankhvelvene.

Les også: Når RAS-oppdretternes finansieringsoppskrift begynner å slå sprekker

Aslak Berge

For en så kapitalintensiv næring som landbasert oppdrett av laks er kapitalkostnad og evnen til å tiltrekke seg gjeldsfinansiering, til en anstendig rente og konkurransedyktige betingelser, helt essensielt.

Det er viktig for å kunne få en høy belåningsgrad, gjennom «gearing» å få konkurransedyktig avkastning på egenkapital, og for å oppnå lave produksjonskostnader per kilo fisk.

Billigere
– Nå er vel det kun Atlantic Sapphire og Salmon Evolution som har oppnådd skikkelig bankfinansiering, opplyser en bankkilde til iLaks.

Ingen av dem har imidlertid særlig høy belåningsgrad. For det er ikke slik, som i boligmarkedet, at fremmedkapitalen er vesentlig billigere enn egenkapitalen.

Ikke alle er like godt stilt.

Les også: Jakter penger i knusktørt marked

Når Japan-oppdretter Proximar Seafood på andre uken jakter 600 millioner kroner i obligasjonslån til 9-10 prosent rente, speiler det risikoen.

Høy rente betyr høy risiko.

Søppelobligasjoner
Obligasjonslån med høy rente kalles high yield eller junk bonds. Søppelobligasjoner. Det illustrerer da også risikoen.

Den største bølgen av eufori for landbasert laks synes å ha stilnet, noe som har blitt reflektert i færre nye prosjektlanseringer og nært forestående børsnoteringer den siste tiden. Investorene vil ha betalt for å ta risiko.

Men pengebehovet er like prekært som før.

Og ikke alle prosjektene vil få pengene de så desperat trenger.