Ballangen Sjøfarm har tapt over 3.000 tonn laks fra algeangrepet

Nyheter
1430

Småoppdretteren har tapt halvparten av fisken sin.

Ballangen Sjøfarm, som holder til i Ofotfjorden, er spesielt hardt rammet fra det omfattende algeangrepet i nord.

– Vi har mistet 2,7 millioner fisk, vel 3.000 tonn. Det er godt over 50 prosent av fisken vi har, sier daglig leder i Ballangen Sjøfarm, Ottar Bakke, til NRK Nordland.

Han sier de har hatt fokus på begrense tapene.

– Vi får komme tilbake til tallene, men det blir fort verdier for mellom 150 og 200 millioner kroner.

I Nordland ser det nå ut til at algefronten trekker vestover ut Ofotfjorden og to nye lokaliteter er i dag rammet. Der er nå tiltakende dødelighet i ytre deler av fjorden mens det fortsatt er noe dødelighet i midtre og indre deler, opplyser Fiskeridirektoratet.

Ifølge prognosen for vanntransport vil strømmen ut Ofotfjorden vedvare de neste 24 timene. Dette vil kunne medføre spredning så langt vest som til Årstein.

Kapasiteten på dødfiskhåndteringen er fortsatt utfordrende, og for å minimere konsekvensene av algeoppblomstringen er Fiskeridirektoratet innstilt på å medvirke til at nødvendige midlertidige dispensasjoner fra regelverket blir gitt, innenfor forsvarlige rammer.

Analyser av en prøve fra Mjøsund i Troms viser tilstedeværelse av Chrysochromulina spp, men algebildet kan være sammensatt.