Ballangen Sjøfarm et steg nærmere å bli selvforsynt med smolt

Nyheter
640

Ballangen Sjøfarm har fått avklaring fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I januar i 2019 sendte Ballangen Energi inn en søknad til NVE, der de ba om å få omdisponere noe av vannet de bruker til kraftproduksjon i Bjørkåsen kraftverk til kommersiell settefiskproduksjon. Dette i forbindelse med at Ballangen Sjøfarm skal eie og drifte et nytt postsmoltanlegg.

Daværende daglig leder i Ballangen Sjøfarm, Ottar Bakke, sa i mars i fjor at han forventet et svar fra NVE i løpet av sommeren. Slik gikk det ikke, men nå er den viktige avklaringen på plass.

– Vi har nå fått positiv tilbakemelding NVE fra om vannuttak fra Bjørkåsen kraftverk i Ballangen til et fremtidig smoltanlegg på Ballangsleira, og vi håper å komme i gang med grunnundersøkelser så snart som mulig, sier daglig leder Erik Sommerli til iLaks.

Planen til selskapet er å produsere mellom fem og tolv millioner smolt årlig, avhengig av teknologi. Anlegget får en prislapp på opptil 500 millioner kroner, og skal gjøre Ballangen Sjøfarm selvforsynt med smolt.

Anlegget skal ligge på en 600 mål tomt, som Ballangen kommune har solgt til det kanadiske Bitcoin-firmaet Hive Blockchain. Ballangen Sjøfarm har fått tilgang på rundt 30 mål på dette området. Tomten ble solgt sammen med selskapet Kolos, som planla å bygge verdens største datasenter i Ballangen.

Men nylig skrev NRK at Narvik kommune ikke har hørt noe fra den kanadiske tomteeieren. Hvis byggingen ikke er i gang innen mars neste år, trer en avtale i kraft, som sier at tomta tilbakeføres til kommunen. 

Når det gjelder utfordringene knyttet til tomten forventer vi at dette løses i samarbeid med Narvik kommune, avslutter Sommerli.