Bakkafrosts Q3-resultat langt under analytikernes forventninger

Nyheter
832

Bakkafrost presenterer tirsdag morgen et driftsresultat på 102,7 millioner danske kroner i årets tredje kvartal.

Dette er basert på et slaktevolum på 21.600 tonn, hvorav 11.100 tonn var på Færøyene og resten var i Skottland.

Resultatet er vesentlig lavere enn forhåndstipsene, da analytikerkorpset estimerte et driftsresultat på 153 millioner danske kroner, ifølge TDN Direkt.

Konsernsjef Regin Jacobsen legger ikke skjul på at selskapet sliter med effektene av Covid-19-pandemien.

Påvirker bransjen
– I løpet av dette kvartalet har det globale laksemarkedet igjen blitt påvirket av Covid-19 pandemi, som setter press på laksenæringen og påvirker økonomisk avkastning i hele bransjen negativt. Gjennom hele tredje kvartal har vi imidlertid klart å opprettholde en jevn forsyning til våre kunder. I VAP-segmentet har tilbudet vært høyere enn i et normalt tredje kvartal på grunn av en sterkt økt etterspørsel fra detaljhandelskundene i Europa og USA. Salget til Russland har også tatt seg opp igjen i dette kvartalet.

– Biologien på Færøyene har prestert sterkt, og den høstede fisken har hatt høy kvalitet. Dette er delvis et resultat av våre investeringer i våre evne til å produsere større smolt. Våre investeringer i økt klekkerkapasitet – sist med ferdigstillelsen av Strond klekkeri – har gjort det mulig for oss å øke gjennomsnittlig smoltstørrelse betydelig, og denne økningen vil fortsette siden vi nå vi startet nå utvidelsen av settefiskanleggene ved Norðtoftir og Glyvradalur. I 2022, forventer vi å nå vår gjennomsnittlige gjennomsnittlige smoltstørrelse på 500 gram, sier han.

Større smolt
– Vi er nå i stand til å observere at den høye kvaliteten på større smolt produseres har en positiv innvirkning på ytelsen til smoltene som slippes ut i våre sjølokaliteter, som i kombinasjon med godt røkterarbeid og riktig pleie gir gode sluttresultater.

Bakkafrost har en netto rentebærende gjeld på snaut 1,3 milliarder danske kroner, samt ubrukte trekkfasiliteter på nær 2,2 milliarder kroner. Egenkapitalandelen var på hele 68 prosent ved kvartalets utgang.

Bakkafrost guider et slaktevolum på 106.500 tonn, i Skottland og på Færøyene, neste år – opp fra 89.000 tonn i år. 

Kontrakter
Bakkafrost har kontrakter som dekker rundt 50 prosent av salget fra Færøyene i fjerde kvartal og rundt 33 prosent for slaktevolumet i 2021. For slaktevolumene i Skottland dekkes 23 prosent av Q4 2020-volumet av kontrakter. Kontrakter for 2021 forhandles i november og desember, og så langt er 25 prosent av 2021 slaktevolumet i Skottland på kontrakt. 

Kontraktene er til faste priser, basert på forwardprisene på laks på det tidspunktet de er avtalt og forventningene til spotprisen for laks for kontraktperioden. Kontraktene varer i seks til 12 måneder.

Bakkafrost skriver i sin kvartalsrapport at Covid-19 vil fortsette å påvirke markedsdynamikken med høy grad av usikkerhet. På den annen side forventer selskapet kun en prosent økning i det globale tilbudet av laks i 2021.