Bakkafrost vil øke lakseproduksjonen med mer enn 40 prosent de kommende fem år

Nyheter
0

Legger opp et omfattende investeringsløp i Skottland.

Det færøyiske oppdrettsflaggskipet arrangerer kapitalmarkedsdag idag, og i presentasjonsmaterialet kommer det frem at Bakkafrost planlegger å investere 6,2 milliarder danske kroner i perioden 2022-2026. Det skal løfte selskapets lakseproduksjon med over 40 prosent.

Denne produksjonsøkningen skal oppnås i en kombinasjon av å utvikle ubrukte  konsesjoner og bedre utnytte eksisterende konsesjoner gjennom å sjøsette større smolt.

Satser i Skottland
Trykket vil primært settes inn i Skottland, som har gjort det svakere enn resten av bransjen i årevis.

Et mer robust rammeverk for å redusere risikoen i sjøvann kombinert med en kortere sjøvannsyklus forventes å bli en «game changer» for biologisk ytelse og resultere i betydelig
vekst. Bakkafrost planlegger også å investere i forbedring av foredlingsanlegg for å styrke effektivitet, produktivitet og kvalitet og med fokus på å forbedre evnene som støtter Bakkafrosts generelle merkevarestrategi og for bedre å møte behovene til sluttbrukermarkedet.

Selskapet sier at implementeringen av investeringsplanen vil bli transformerende for dets skotske virksomhet og har som mål å bli den mest bærekraftige og lønnsome i Skottland, der det har underpresterte tidligere.

FOTO: Ole Alexander Saue

Samarbeider
Bakkafrost vil bruke sin «One Company» tilnærming i implementeringen av den ambisiøse
planen, og trekke på erfaring, kompetanse og suksess fra lignende prosjekter tidligere.
Selskapet samarbeider med skotske myndigheter for å videreføre investeringsplanen
i Skottland for å sikre bærekraftig vekst.

Bakkafrost planlegger å fortsette utviklingen av sin effektive og godt investerte verdikjede
på Færøyene, med sikte på å opprettholde sine sterke biologiske resultater og lette
planlagt vekst i løpet av de neste fem årene og fremover.

Investeringsplanen forventes å bli finansiert gjennom en kombinasjon av operasjonell
kontantstrøm og tilgjengelig finansiering. Selskapet vil opprettholde sin utbyttepraksis.

Velprøvd
Bakkafrost vil ikke gå i spiss for å utvikle nye produksjonsmetoder:

«Den konvensjonelle lakseoppdrettsnæringen driver nær kapasitet. Som et resultat vil
industrien satse betydelige ressurser på utviklingen av alternative oppdrettsmetoder og satsing offshore. Felles for disse prosjektene er langt høyere kapitalkrav sammenlignet med konvensjonelt lakseoppdrett. Følgelig kreves forutsetninger med høy margin for å oppnå en
tilfredsstillende avkastning. Dette indikerer en disiplinert innføring av kapasitet fra slike prosjekter. Bakkafrosts verdikjede er godt forberedt på å gå på slike prosjekter når den konvensjonelle kapasiteten er utnyttet og og velprøvd teknologi blir tilgjengelig,» heter det i presentasjonsmaterialet.

Med begrenset kapasitet forventes det å bli introdusert fra konvensjonelle og alternative
oppdrettsmetoder i løpet av de neste fem årene, forventer Bakkafrost at det stramme markedet for dets lakseprodukter fortsetter.