Bakkafrost tapte penger i Skottland i fjerde kvartal

Nyheter
321

Men den kostnadseffektive driften hjemme på Færøyene sikret overskudd totalt.

Bakkafrost leverte en operasjonell EBIT på 88,5 millioner danske kroner i fjerde kvartal 2020, etter å ha slaktet 25.300 tonn laks. Av dette slaktevolumet var 16.000 tonn hentet fra Færøyene og 9.300 tonn fra Skottland. Mens selskapet tjente (EBIT) 142,6 millioner danske kroner på Færøyene, var tapet 54,1 millioner danske kroner i Skottland.

Driftsresultatet var med det 25 prosent lavere enn konsensus’ forventninger blant meglerhusene som følger aksjen.

– Dette har vært enda et kvartal preget av Covid-19-pandemien som har presset det globale markedet for laks. De negative effektene av pandemien på laksemarkedet fortsatte i løpet av dette kvartalet da mange land opplevde sin andre bølge av Covid-19. Dette har vært utfordrende for våre kunder samt for interkontinental logistikk. Spesielt foodservice-sektoren har vært presset, mens detaljhandel har utviklet seg sterkt. Igjen, i løpet av dette kvartalet har vi hatt nytte av vår fleksible verdikjede og brukt større volumer i VAP-segmentet vårt, kommenterer konsernsjef Regin Jacobsen i en børsmelding.

Krevende
– Til tross for utfordringene forårsaket av Covid-19-pandemien, har vi klart å opprettholde en høy produksjon i løpet av hele 2020, inkludert fjerde kvartal. Under slike utfordrende markedsforhold, er det også positivt at industrien – inkludert Bakkafrost – har vist økonomisk motstandskraft, sier han videre.

Han medgir at driften i Skottland har vært krevende i siste halvdel av året, men mener at en implementering av en storsmolt-strategi, som på Færøyene, vil være «en gamechanger».

– Alt i alt har det globale laksemarkedet – målt i volum – vokst i løpet av årets fjerde kvartal. Veksten har vært spesielt sterk i USA og EU. Vi håper dette kan bidra til et sterkere marked med enda flere forbrukere som har lyst på laks, når pandemien er bak oss. Med vaksinasjonsfremdriften som gjøres i mange land forventer vi at laksemarkedet vil forbedre seg betydelig i løpet av 2021, sier Jacobsen.

Vil vokse
Styret har foreslått et utbytte på 3,65 danske kroner (5,01 norske kroner) for regnskapsåret 2020.

Bakkafrost guider et slaktevolum på 66.000 tonn på Færøyene og 40.000 tonn i Skottland for 2021. Det er en markant oppgang fra det samlede slaktevolumet på 85.686 tonn i 2020. 

Selskapet har bundet 28 prosent av årets salg til lange fastpriskontrakter.

Selskapet har et investeringsprogram på totalt 1,8 milliarder danske kroner for perioden 2020-2022, som vil legge til rette for en produksjon av 100.000 tonn laks på Færøyene. På lengre sikt vil selskapet vokse ytterligere, over 100.000 tonn, basert på produksjon av mer storsmolt på land og matfiskproduksjon offshore.