Bakkafrost legger 755 millioner utbyttekroner på is

Nyheter
886

Bakkafrost utsetter utbytteavgjørelse til august.

Det færøyiske oppdrettselskapet foreslo i sin fjerde kvartalsrapport et utbytte på 8,31 danske kroner, eller 12,80 norske kroner, per aksje for regnskapsåret 2019. Med 59 millioner utestående aksjer betyr det et samlet utbytte på 755 millioner kroner.

Torsdag kveld opplyser selskapet at «på grunn av usikkerhet forårsaket av pågående COVID-19-pandemi har styret besluttet å trekke tilbake foreslått utbytte for 2019 og utsatt forslaget om utbytte for 2019 til Bakkafrosts H1-presentasjon 25. august 2020, da styret for styremedlemmene forventer at usikkerhetsnivået har blitt redusert.»

Usikkerhet
I løpet av de siste ukene har COVID-19-pandemien spredd seg over hele kloden og påvirket laksemarkedet betydelig, forstyrret forsyningskanaler nedstrøms og logistikk.

«Denne situasjonen utvikler seg kontinuerlig og skaper betydelig usikkerhet som sannsynligvis vil råde i noen tid ennå. Nivået på usikkerhet har overbevist styret og ledelsen i Bakkafrost at det er mest ansvarlig overfor aksjonærer, ansatte og samfunnet om å utsette beslutningen om utbytte for 2019.»

«Det er viktig å sikre at Bakkafrost opprettholder smidighet og økonomisk styrke for å kunne fortsette mange planlagte investeringer i capex-programmet. Disse investeringene muliggjør vår ambisjon om både fremtidig vekst og å være viktig for utvikling av økonomien på Færøyene og Skottland på den andre siden av pandemikrisen.

Sterk balanse
Styret understreker at Bakkafrost har en veldig sterk balanse og god tilgang på kapital.

«I desember 2019 refinansierte Bakkafrost sine lånefasiliteter ved å sikre fem-årige lån med et banksyndikat som består av Nordea, DnB og Rabobank. Mot slutten av fjerde kvartal 2019 var Bakkafrosts netto rentebærende gjeld 1.019 millioner danske kroner og de ubenyttede kredittfasilitetene var 2.470 millioner danske kroner. Egenkapitalandelen var 65 prosent ved utgangen av fjoråret,» skriver styret videre.

«Dagens resolusjon om å utsette forslaget om utbytte for 2019 vil ikke endre Bakkafrosts utbyttepolitikk som er at 30-50 prosent av nettoresultat per aksje skal utbetales som utbytte.»