Bakkafrost åpner for å starte oppdrett offshore

Nyheter
1202

Men har foreløpig ingen hastverk.

Det færøyiske oppdrettflaggskipet Bakkafrost arrangerer onsdag sin kapitalmarkedsdag på hjemmebane på Færøyene. Her har konsernsjef Regin Jacobsen luftet tanker rundt offshore-anlegg for produksjon av laks.

– Utenfor Færøyene kan det være opptil 12 meter høye bølger, så vi må være veldig sikre på investeringer offshore, for det vil være «too big to fail» for oss. Vi vil følge utviklingen i Norge tett, da det er klart at noe av teknologien vil vise seg bedre enn andre, sier Jacobsen til TDN Finans.

Jacobsen tror en overvurderer effekten av de nye teknologiene på kort sikt, men undervurderer effektene på lang sikt.

– Dette er bare begynnelsen på teknologi og markedsutviklingen. Vi mener Kina vil vokse kraftig, og vi mener det vil være produksjon av laks i India. Tilbudsbildet de neste 5-10 år vil være avhengig av hvor suksessfulle de forskjellige land- og offshorebaserte teknologiene vil bli, men uansett hvor suksessfulle de blir vil det ta tid for nye aktører å få opp kapasitet nok til å virkelig utfordre etterspørselsveksten, sier han til nyhetsbyrået.