Ba NRS oppføre seg, nå håver Finnmarkskommunen inn 21 millioner kroner

Nyheter
772

Hasvik sa i 2014 ja til at Norway Royal Salmon (NRS) skulle få etablere seg med to «grønne» fiskeoppdrett i Dønnesfjord. Nå er de grønne konsesjonene klar for produksjon, og det betyr 21 millioner kroner tilbake til vertskommunen. 

– Hahaha. Ja det har de så absolutt gjort. En ting er at de hele tiden har spilt med åpne kort, vært ærlig og hatt en god dialog underveis. En annen ting er jo dette med disse grønne millionene. Det er i alles interesse at oppdrettsanleggene drives mest mulig miljøvennlig. Vi kan ikke si oss annet enn fornøyd med NRS, sier ordfører Eva Husby på spørsmål fra Finnmark Dagblad om NRS har oppført seg.

Da NRS skulle etablere seg, hadde nemlig Husby en klar melding til selskapet: «Det er greit, men da har dere med å oppføre dere ordentlig»

Ifølge ordføreren vil pengene brukes på infrastruktur og samfunnsnyttige formål, uten at hun ønsker å konkretisere bruken noe mer.

– Vi betalte 10 millioner kroner for hver konsesjon. Nå føles det veldig godt at disse pengene går tilbake til vertskommunene som har tatt så godt imot oss. Vi har et flott samarbeid med dem alle og foruten Hasvik som altså får mest, så har vi anlegg også i Alta, Kvalsund og Måsøy, som får vel 10 millioner kroner hver, sier daglig leder i NRS, Per Magne Bølgen til Finnmark Dagblad.