Awilco kjøper over ti prosent av BioFish

Nyheter
0

Sikres styreplass hos smoltprodusenten i Kvam.

Awilco økte 30. november sin eierandel i BioFish Holding til over ti prosent. Som en konsekvens vil BioFish kalle inn til ekstraordinær generalforsamling hvor Awilco vil inviteres til å delta i selskapets styre. De to viktigste aksjonærer i BioFish, Monaco Invest og Yme Fish, som sammen representerer 47,8 prosent av aksjekapitalen, har begge forhåndsforpliktet seg til å stemme inn favør av Awilco inn i styret.

Torbjørn Skulstad, administrerende direktør i BioFish, er fornøyd med at Awilco styrker sin eierposisjon.

– Awilco har vært vår største ekstern aksjonær siden børsnoteringen og vi er beæret over at de har økt sitt eierskap i BioFish og vil nå ta en aktiv stilling i styret. Selskapets ekspansjonsprosjekt, som vil bli gjennomført i trinn, følger planen og prosjektet er planlagt å være fullt ferdigstilt sommeren 2022. Når det er ferdig, kan Biofish raskt øke sin årlige produksjon til 2.200 tonn smolt per år, sier Skulstad.

– BioFish har et velprøvd trackrecord for å produsere høykvalitets smolt på en miljøvennlig og mer bærekraftig måte. Dette er en forutsetning for å lykkes i denne viktige industrien. Vi ser frem til å støtte selskapet i dets fremtidige vekstplaner, kommenterer Jens-Julius Nygaard, administrerende direktør i Awilco.

Awilco er heleid av rederfamilien Wilhelmsen, og har en betydelig investeringsportefølje og særlig tunge posisjoner innen shipping og rigg.