Avviste havmerd-klage fra minimiljøverner

Nyheter
257

Går alt etter SalMar-selskapet Ocean Farmings plan, vil selskapets mye omtalte havmerd være i drift i Frohavet innen september 2017.

Miljøvernorganisasjonen SalmonCamera vil stoppe planene, og mener at utviklingstillatelsen for havmerden er gitt i strid med både overordnet lovverk, politiske føringer, forskrifter og naturmangfoldloven – og krever tilsagnet omgjort, melder Adresseavisen.

Tilsagnet til havmerden, som skal romme to millioner fisk, ble gitt i vår.

Hensikten med utviklingstillatelsene er å bidra til å utvikle ny teknologi og løse miljø- og arealproblemer, men det er ikke stilt spesielle miljøkrav, som for eksempel mindre lakselus enn den vanlige grensa på 0,5 hunnlus i gjennomsnitt per fisk.

Nå er imidlertid SalmonCameras klage avvist, da miljøverneren ikke har «rettslig klageinteresse», konkluderer Fiskeridirektoratet.

Årsaken er det lave medlemstallet, nærmere bestemt 126 medlemmer. Det er for få til at den er representativ for de interessene som fremmes gjennom klagen, mener direktoratet.

– Blir denne avgjørelsen stående, vil det kunne ramme en rekke frivillige organisasjoner. Dette er en effektiv måte å fjerne brysomme opponenter på, sier Rune Jensen som leder SalmonCamera.