– Avtalt før prisfallet

Nyheter
552

Det var fiskeeksportør Audun Bjelkarøy som løftet opp problemstillingen i en sak på iLaks torsdag, hvor han syntes stigende Nasdaq-priser fra uke 49 til 50 var både uforståelig og uforklarlig.

Les også: – I verste fall er den manipulert

Dette har fått ansvarlig for Nasdaq Commodities til å reagere. I en epost til iLaaks skriver Nasdaqs Mari Borgen følgende:

«Vi ønsker med beste intensjoner å informere om at det er NASDAQ OMX Clearing AB som er ansvarlig for produksjon og vedlikehold av den ukentlige Nasdaq Salmon Index.  Nasdaq Salmon Index fastsettes av et panel bestående av 10 av markedets større eksportører og integrerte selskaper som rapporterer salgspriser og volumer basert på følgende regler:

https://salmonprice.nasdaqomxtrader.com/RulesNQSALMON.pdf

I reglementet står følgende under seksjon 4.2:

“Spot Transactions are defined as transactions where prices and volumes are agreed between buyer and seller 1) the week prior to invoicing 2) in the week of invoicing.”

Man må derfor være oppmerksom på at store deler av volumet som er rapportert inn til Nasdaq Salmon Index for uke 50 ble avtalt allerede i uke 49, før prisfallet.

Data som blir benyttet for rapportering hentes direkte fra regnskap/salgssystemene til eksportørene, og det blir ukentlig foretatt en kvalitetskontroll av panellistenes priser og volumer. I tillegg blir det jevnlig gjennomført revisjon av bidragene. Kontali Analyse er valgt som revisor på vegne av NASDAQ OMX Clearing AB. Adgang til å gjennomføre revisjon av bidrag er regulert i avtale med hver enkelt pannellist».