Averøyrederi mistenkt for å ha fraktet rensefisk ulovlig

Nyheter
1358

Sjøfartsdirektoratet tilbakeholdt tre skip fra Kenfish etter inspeksjon. Rederiet selv avviser at de har gjort noe ulovlig.

– Som følge av en bekymringsmelding gikk Sjøfartsdirektoratets inspektører om bord på fiskefartøyene «Arktos», «Elisabeth Star» og «Hermon» 10. mai. Dette resulterte i tilbakeholdelse av fartøyene fordi de fraktet rensefisk uten å være sertifisert som lasteskip, skriver kommunikasjonsrådgiver Kari Stautland i Sjøfartsdirektoratet i en e-post til iLaks.

Kari Stautland. FOTO: Sjøfartsdirektoratet

De aktuelle fartøyene er ifølge hjemmesiden til Kenfish ombygd til rensefisktransport. Stautland sier ombyggingen må være ferdig før sertifiseringen utstedes.

To fartøy sertifisert
Mandag bekrefter Stautland overfor iLaks at to av fartøyene, «Hermos» og «Arktos» fikk utstedt sertifikat den 16. mai. Også daglig leder i Kenfish, Rolf Olav Dyrnes, bekrefter dette.

Ifølge Dyrnes har båtene de siste 14 dagene ligget på verksted for å imøtekomme de krav Sjøfartsdirektoratet har pålagt rederiet i forbindelse med dobbeltsertifisering.

– Fartøyene «Arktos», «Elisabeth Star» og «Hermon» har søkt om dobbeltsertifisering som fiske- og lastefartøy. Regelverket er meget komplisert. Fartøyene «Arktos» og «Hermon» er nå dobbeltsertifisert som fiske- og lastefartøy og oppfyller de krav Sjøfartsdirektoratet har satt til transport av akvatiske organismer – leppefisk, skriver Dyrnes i en e-post til iLaks.

Ifølge Dyrnes gjennomgår det siste fartøyet, «Elisabeth Star», en større planlagt ombygging og er tatt ut av drift.

– Imidlertid har Kenfish fått godkjent fra Sjøfartsdirektoratet og Mattilsynet «Aquafisk sr.» som fraktefartøy – fartøy til transport av rensefisk. Dette fartøyet vil i perioden «Elisabeth Star» er under ombygging tre inn i de kontrakter «Elisabeth Star» i dag har.

Vurderer grunnlag for overtredelsesgebyr
iLaks har spurt Sjøfartsdirektoratet hvor lenge fartøyene har gått uten sertifisering som lasteskip.

– Det har vi foreløpig ikke oversikt over, men dette er en sak vi følger opp videre. Vi vurderer om det er grunnlag for overtredelsesgebyr i alle saker der fartøy blir tilbakeholdte. Det vil vi gjøre også i denne saken, svarer Strutland.

– Rederiet har det siden september 2018 hatt nær dialog med Sjøfartsdirektoratet vedrørende dobbeltsertifisering og kan ikke se at det skulle være noe grunnlag for å ilegge rederiet noen form for overtredelsesgebyr, skriver Dyrnes i Kenfish.

iLaks har spurt Dyrnes om hvor lang tid de tre fartøyene gikk uten sertifisering som lastekip.

– Rederiet søkte i 2018 om dispensasjon for aktuelle fartøyer og har betraktet at denne gjaldt fram til at dobbeltsertifisering ble gitt. Dette er vår siste kommentar i sakens anledning, avslutter han.