Avdekket negativt regnskapsavvik på 100 mill. Kan være i brudd med lånebetingelsene

Nyheter
1262

Havyard Group i trøbbel.

Det børsnoterte verftskonsernet la frem regnskapet for fjerde kvartal 2018 i slutten av februar. I perioden etter regnskapsfremleggingen har det blitt avdekket avvik på forhold som i sum gir en vesentlig negativ regnskapsmessig effekt for årsregnskapet 2018, foreløpig anslått til om lag 100 millioner kroner i forhold til de rapporterte tallene, opplyser selskapet torsdag kveld.

I hovedsak knytter avvikene seg til to større prototype-prosjekter ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik, hvor ferdigstillelse av prosjektene pågår. Ved gjennomgang av andre pågående prosjekter er det ikke funnet avvik av betydning, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Videre er det avdekket at det ikke er grunnlag for videre drift i et fransk underselskap med virksomhet mot et fransk verft, samt at det anses nødvendig å gjøre enkelte nedskrivninger av finansielle eiendeler.

Den samlede effekten påregnes å medføre at selskapet kan være i brudd med covenants (lånebetingelser – red. anm.) hva gjelder egenkapital og arbeidskapital. Det er imidlertid igangsatt dialog med långivere for å minimere effektene av slike brudd. Videre er det satt i gang interne tiltak, samt at selskapet er i god dialog med kunder, heter det videre i meldingen.

Egenkapitalen til Havyard Group er torsdag verdsatt til 210 millioner kroner ved Oslo Børs.