Avdekket en rekke avvik hos Telemarkrøye

Nyheter
2423

Nedslående kontrollresultat for Fyresdalbedriften.

Det skriver Telemarksavisa.

Brudd på avfallsforskriften, forurensningsforskriften, produktkontrolloven, internkontrollforskriften og tillatelsene til virksomhet etter forurensningsloven.

Det var resultatet etter et tilsyn fra Fylkesmannen i Telemark tidligere i høst. Telemarkrøye fikk deretter en frist til 10. november til å rette opp avvikene, og ifølge bedriften er disse nå tatt tak i.

– Vi hadde et godt møte med Fylkesmannen etter tilsynet og avvikene var ikke veldig omfattende – selv om det kan se slik ut – men det var viktig for oss å få lukket dem. Når det gjelder kjemikalier så handler dette om å sette ting i perspektiv – vi bruker for eksempel rundt 90 liter såpe på et helt år, sier daglig leder i Telemarkrøye, Mads Dorenfeldt Jenssen.

Bedriften satte i 2014 ut første settefisk av røye i merder i Fyresvatn.

Tidligere i høst ble det også rapportert om rømt oppdrettsrøye, som ble fanget i garn av hobbyfiskere. Dorenfeldt Jenssen avviser at det dreide seg om masseflukt.

– Vi ble gjort oppmerksom på at det var noen som mente å ha fått oppdrettsfisk ved garnfiske helt sør i vannet, cirka 2,5 mil unna anlegget. Vi iverksatte umiddelbart en total sjekk av anlegget med tanke på skader. I tillegg gjorde vi også kameraundersøkelse av samtlige merder med undervannskamera. Vi fant ingen tegn til skader, sier han til Telemarksavisa.