Austevoll Seafood gjør storsalg

Nyheter
0

Lerøy-eier Austevoll Seafood casher inn.

Austevoll Seafood eier 42,9 prosent av aksjene i fiskeri- og oppdrettsselskapet Br Birkeland. Br Birkeland har i dag, 18. april, inngått avtaler om salg av 100 prosent av aksjene i Br Birkeland Fiskebåtrederi og Talbor.

De to selskapene eier fiskefartøyene «Birkeland» og «Talbor», med tilhørende ringnotkvoter og trålkvoter for kolmule.

Med forbehold om gjennomføring av aksjesalget vil dette gi kontanteffekt for Br Birkeland rundt 1.960 millioner kroner.

Det skriver Austevoll Seafood i en melding.

Endelig gjennomføring er betinget av tilfredsstillelse av ordinære vilkår for transaksjoner av denne typen, herunder godkjenninger fra relevante myndigheter autoriteter.