Austevoll kommune melder seg ut av NFKK: – De er mest opptatt av å skattelegge næringen

Nyheter
886

Flertallet i Austevoll formannskap mener Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) er næringsfiendtlig. Derfor ønsker hordalandskommunen ikke lenger å være en del av nettverket.

Det skriver Marsteinen.

Det var under formannskapsmøtet i forrige uke, at en ekstrafaktura på 100.000 kroner fra NFKK, fikk «begeret til å flyte over» for kommunen. Fakturaen gjaldt kontigent for 2019.

– De er mest opptatt av å skattlegge næringen, og finne andre måter å få inntekter på enn dagens innretning på Havbruksfondet. Dette mener de er for usikkert, sa ordfører Morten Storebø (H), og mente Austevoll kommune ikke kunne påvirke NFKK til kursendring.

Anna Ljunggren, daglig leder i NFKK, mener det ikke hadde vært et havbruksfond uten et intenst og langvarig arbeid fra nettverket. Austevoll kommune fikk 39 millioner kroner fra Havbruksfondet i 2018.

Ifølge Ljunggren må Austevoll kommune likevel betale kontigenten, fordi utmelding må skje innen 1. oktober i det forutgående år.

Styreleder i NFKK, Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen (Ap), er skuffet over utmeldingen.

– Forøvrig illustrerer dette eksemplet en nokså fraværende mangel på solidaritet med kommuner som er vesentlig verre stilt enn Austevoll, som for eksempel Sveio. I Austevoll bor eierne av Austevoll Seafood og derav hovedeierne i Lerøy, skriver Haugen i en e-post til Marsteinen.