August ble årets så langt sterkeste salgsmåned for laksen

Nyheter
739

Norge har eksportert 182 000 tonn sjømat for totalt 8,6 milliarder kroner i august. Volumet er ned med fire prosent, mens eksportverdien økte med 678 millioner kroner eller ni prosent, sammenlignet med august i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 68 milliarder kroner. Eksportvolumet falt med 10 prosent, mens verdiveksten er på 4,5 milliarder kroner eller 7,2 prosent, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

– Verdiveksten i august er i stor grad drevet av økte priser hvor en svak norsk krone er et viktig bidrag. Samtidig er god etterspørsel i flere markeder en viktig forklaring. For eksempel opplever vi økt etterspørsel fra det kinesiske markedet, både etter norsk laks og makrell. For hvitfisk, spesielt torsk, ser vi at verdiveksten fortsetter og i august er det spesielt fryst torsk og klippfisk som trekker opp verdien, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Norsk laks har sin sterkeste måned hittil i år, både målt i verdi og i volum. Historisk sett er det bare oktober i 2018 som var en enkeltmåned med høyere eksportverdi enn august i år.

Norge har eksportert 104 000 tonn laks til en verdi av 6,2 milliarder kroner i august. Veksten i eksportvolumet var 5 prosent. Verdien økte med 341 millioner kroner eller 6 prosent i forhold til august i fjor. Hittil i år er har det blitt eksportert 698 000 tonn laks til en verdi av 46,5 milliarder kroner.

– Aldri før har vi hatt så stor prisforskjell mellom markeder som i august i år. Mens gjennomsnittsprisen til EU var 52,43 kroner, var prisen til Asia 14,19 kroner høyere, og prisen til Nord-Amerika 16,47 kroner høyere. En større svekkelse av krona mot dollar enn mot euro er en forklaring på dette. I tillegg kan økt etterspørsel fra Asia etter stor laks, som man ikke klarer å dekke, forklare noe av denne differansen, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang.

– Drevet frem av økt etterspørsel, ser vi en fortsatt veldig positiv vekst for norsk laks til Kina. Mer effektiv handel bidrar til at mer norsk laks nå eksporteres til Kina. Det er fersk, hel laks som dominerer laksehandelen og kinesiske kjøpere har en uttalt preferanse for stor laks. Dette påvirker både tilgjengelig fisk til markedet og prisnivået på laks til Kina-markedet sammenliknet med andre markeder som i større grad aksepterer laks av ulike størrelser, sier Victoria Braathen, fiskeriutsending for Norges sjømatråd i Kina.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 55,54 kroner i august 2018, var den 54,48 kroner per kilo i august 2019. Polen, Danmark og Frankrike var største mottakere av laks fra Norge i august.

I august har Norge eksportert 5 808 tonn ørret til en verdi av 325 millioner kroner. Volumet økte med 61 prosent, mens verdien økte med 101 millioner kroner eller 45 prosent, sammenlignet med august i fjor. Hittil i år har det blitt eksportert 55 000 tonn ørret til en verdi av 2,3 milliard kroner. Hviterussland, USA og Thailand var våre største marked for ørret i august.