Åtte prosent mer produksjon i Skottland i år enn i fjor

Nyheter
995

Inudstriestimat lander på 177.202 tonn oppdrettslaks i 2017 mot 162.817 tonn i 2016.

Det viser en undersøkelse gjort av skotske myndigheter.

15 virksomheter med 253 aktive oppdrettsanlegg står bak veksten. Totalt er 1.486 personer sysselsatt i oppdrettsnæringen i Skottland, og de fleste jobber heltid.

2016 var det første året med oppdrett av rognkjeks og ulike arter av leppefisk som skal bekjempe lus. Rundt 3,3 millioner rognkjeks og 5,2 millioner leppefisk vil bli produsert, ifølge industriestimatet.

Den økende interessen for laks kommer samtidig med en nedgang i interessen for regnbueørret, brunørret og sjøørret. Selv om ørrettallene stammer fra 2015, produserte to dusin virksomheter fordelt på 44 lokaliteter totalt 8.096 tonn regnbueørret. Dette er om lag 500 tonn mindre enn året før.