Åtte nye PD-tilfeller i september

Nyheter
366

Det melder Veterinærinstituttet tirsdag morgen.

Hittil i år har det vært påvist PD på 116 lokaliteter, noe som er en klar økning sammenlignet med tidligere år. På Vestlandet sør for Hustadvika er antallet tilfeller etter tre kvartaler i 2014 det samme som på samme tidspunkt i 2012, mens det var færre i 2013. Nord for Hustadvika har vi hatt en økning fra år til år etter at sjukdommen spredde seg over den tidligere sonegrensa for PD i 2011, skriver Veterinærinstituttet i rapporten.

Les Veterinærinstituttets PD-rapport for september 2014 her.