Atlantis kan få to utviklingskonsesjoner

Nyheter
492

Atlantis Subsea Farming AS har tidligere mottatt en avklaring om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. I dag har Fiskeridirektoratet sendt avklaring om at søknaden fra Atlantis avslås hva gjelder fire av tillatelsene det søkes om, men at en går videre med behandlingen av søknaden begrenset til to tillatelser.

Nedsenkbare oppdrettsanlegg
Bak søknaden til Atlantis Subsea Farming står eierne AKVA group, Sinkaberg Hansen og Egersund Net, som opprinnelig søkte om seks utviklingstillatelser for å utvikle ny teknologi og operasjonelle løsninger for nedsenkbare oppdrettsanlegg.

Gitt at endelig tilsagn gis, vil de altså kun få en tredjedel av det omsøkte konsesjonsvolumet.

Kostbart
Ifølge søknadspapirene fremgår det at Atlantis estimerer investeringskostnader på 86,1 millioner kroner for prosjektet.

Se video av hvordan Altantis ser for seg oppdrett i nedsenkbare merder HER

I en børsmelding fra AKVA group søndag kveld skinner det gjennom at selskapet ikke er overbegeistret for å få signaler om kun to av de seks omsøkte konsesjoner.

«Selskapet vil vurdere om en skal anke vedtaket eller ikke», heter det.

Samtidig som Atlantis får positiv tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet, får austevollselskapet Kobbevik og Furuholmen Oppdrett avslag på sin søknad, skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.