Atlantic Sapphire varsler emisjon – håper på å få inn 65 millioner dollar

Nyheter
0

Selskapet har vært i markedet i snart fire uker for å sondere interessen for en emisjon. Like etter børsslutt tirsdag offentliggjøres planene om å gjøre denne på kurs 1,40 kroner.

Emisjonskursen innebærer en rabatt på 19,5 prosent fra siste handel tirsdag. Basert på en begrenset sjekk før lansering, har tilretteleggerne mottatt indikasjoner på interesse for å tegne aksjer slik at emisjonen vil dekkes.

Emisjonspengene vil bli brukt til å oppnå EBITDA break-even for fase 1 i løpet av første halvår 2024, med en kontantbuffer. Selskapet vil distribuere leiekjølere beregnet for å bringe vanntemperaturen tilbake til budsjetterte nivåer. Selskapet kan ved tilfredsstillende systemytelse søke å eliminere leiekostnader for kjølere ved å bruke overskytende buffer for å fullføre investeringen i det nye fase 1 og 2 kjøleanlegget, opplyser selskapet.

Følgende eksisterende aksjonærer har på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer i emisjonen:
• Condire Investors, minimum 12,5 millioner dollar
• Nordlaks Holding, ni millioner dollar
• Strawberry Equities for sin pro-rata andel (8,34 prosent av den rettede emisjonen)
• Blue Future Holding, eid av EW Group, en ledende global leverandør av dyregenetikk, ernæring og helseprodukter, for sin pro-rata andel (3,84 prosent av emisjonen)

Videre har følgende primærinnsidere og ansatte på forhånd forpliktet seg til å tegne i emisjonen:

– André Skarbø, styremedlem, gjennom sitt selskap ASInvest, for sin pro-rata andel (1,08 prosent av emisjonen);
– Jon-Birger Løvik, COO, for en million kroner
– Karl Øystein Øyehaug, finansdirektør, for 20.000 dollar
– Damien Claire, CSMO, for 30.000 dollar
– Svein Taklo, CDIO, for 20.000 dollar

Tegningsperioden starter tirsdag 19. september og vil avsluttes før børsåpning onsdag 20. september.

I forbindelse med selskapets profit warning 24. august ble det estimert et brudd på minimumslikviditetsavtalen på 15 millioner dollar under konsernets kredittordninger. Med forbehold om gjennomføring av emisjonen, har konsernet nå mottatt dispensasjon fra slikt mislighold fra sin långiver, DNB Bank. Videre er det gjort justeringer til minimum EBITDA covenant.

Med forbehold om at selskapet henter inn minst 60 millioner dollar i den rettede emisjonen, har långiver også akseptert å frigjøre opptil ti millioner dollar av fase 2-lån tidligere for å finansiere ferdigstillelsen av det nye fase 1 og 2 kjøleanlegget. Slik finansiering vil tidligst være tilgjengelig seks måneder etter inngåelse av de nødvendige endringsavtalene, og er også gjenstand for visse påløpstester, for eksempel oppnåelse av et visst årlig høstingsnivå fra fase 1.