Atlantic Sapphire tapte minst tre millioner dollar på fiskedød

Nyheter
486

Atlantic Sapphire har sluppet årsrapporten for 2019, og kommer med nye opplysninger om den økonomiske effekten av dødeligheten som oppstod på anlegget i Danmark i forrige måned.

Det var 29. februar at 227.000 laks døde i en av påvekstavdelingene ved Atlantic Sapphires anlegg i Danmark. Ifølge selskapet viste foreløpige analyser at dødeligheten skyldtes høyere nivåer av nitrogen enn ønsket i avdelingen, som var knyttet til modifikasjon av design. Slakteinntektene er satt tilbake med fire måneder på grunn av hendelsen.

I en børsmelding torsdag morgen publiserer Atlantic Sapphire årsrapporten for 2019. Der bekreftes det at dødsårsaken var «for høye nitrogennivåer i vannet». Fisken i anlegget var forsikret.

«Mens Atlantic Sapphire Denmark for øyeblikket er i ferd med å vurdere den totale økonomiske virkningen av hendelsen, estimeres tap justert for forsikringsdekning til tre millioner dollar», skriver Atlantic Sapphire i rapporten.

Ifølge selskapet er andre systemer i Atlantic Sapphires Bluehouse i Danmark og Florida allerede modifisert, eller i ferd med å bli modifisert med designforbedringer for å unngå liknende hendelser i fremtiden.