Atlantic Sapphire legger sitt brannherjede oppdrettsanlegg i Danmark ut for salg

Nyheter
0

Vil blåse liv i sitt gamle pilotanlegg.

Det skulle være et testlaboratorium og springbrett for det atskillig større nyoppførte anlegget i Florida. Men det varte ikke lenge. Atlantic Sapphires pilotanlegg, i den danske badebyen Hvide Sande, brant ned høsten 2021. Selskapet har ingen planer om å bygge anlegget opp igjen, og vurderer nå å selge eiendelene.

I salgsmaterialet, som har blitt tilbudt flere industrielle aktører, fremhever selskapet at anlegget er «ideelt for produksjon av stor post-smolt».

Unik
«Denne situasjonen presenterer en unik forretningsmulighet med rask turnover tid og høy investeringsavkastning», heter det.

Eiendelene som legges ut for salg er vanninntak, klekkeri, startfôringsenhet, smoltanlegg, rensesystem, varme- og kjølesystem, samt infrastruktur for kraft. I tillegg følger produksjonslisenser og utslipptillatelser.

Ifølge salgsmaterialet kan infrastrukturen legge til rette for «minst 4.400 tonn post-smolt produksjon».

Post-smolten foreslås solgt og levert til matfiskanlegg i Storbritannia, Norge og Færøyene.

Slik så det ut inne i anlegget til Atlantic Sapphire Denmark før brannen. Foto: Aslak Berge

Til post-smolt-produksjonen fremheves en nøkkelferdig modulløsning fra RAS-leverandøren Nofitech.

Investeringer
Anlegget i Hvide Sande er en branntomt.

Det vil kreve betydelige investeringer for å realisere planene. Atlantic Sapphire estimerer en samlet capex på 550 millioner kroner.

Fungerende konsernsjef i Atlantic Sapphire, Johan E. Andreassen, bekrefter salgsplanene i Danmark.

– Det er riktig at vi vurderer å selge de resterende eiendelene vi har i Hvide Sande. Atlantic Sapphire har tidligere kommunisert at man ikke har til hensikt å bygge opp igjen virksomheten i Atlantic Sapphire regi, men det ligger godt til rette for RAS-produksjon der, enten det være seg laks eller andre arter, sier han til iLaks.

Atlantic Sapphire fikk utbetalt 180 millioner danske kroner, tilsvarende 248 millioner kroner, fra sitt forsikringsselskap etter brannen i september 2021.

Fra salgsmaterialet