Atlantic Sapphire lander kortsiktig DNB-lån på 25 millioner dollar

Nyheter
0

Sikrer ekstra likviditet for byggelån.

«Atlantic Sapphire har i dag inngått en tilleggsavtale for en tre måneders kredittfasilitet til et samlet beløp på opptil 25 millioner dollar med DNB Capital som långiver, som et neste skritt mot et fullt finansiert amerikansk fase 2 byggeprosjekt,» fremgår det av en melding fra selskapet torsdag kveld.

Lånefasiliteten skal tilbakebetales enten innen tre måneder fra låneinngåelsen eller ved mislighold. Den vil være sikret med en andreprioritet sikkerhetsinteresse og panterett på alle eiendeler og egenkapitalandeler som eies av selskapet og låntakeren. Fasiliteten inkluderer covenants i tråd med konsernets eksisterende kredittfasiliteter hos DNB.

Lånepakken sørger for umiddelbart tilgjengelige midler og sikrer konsernet ekstra likviditet mens detaljene for den samlede langsiktige finansieringen blir ferdigstilt.

Foto: Atlantic Sapphire