Atlantic Sapphire-gründer Bjørn-Vegard Løvik sin nye satsing er fortsatt byråkrat-mat

Nyheter
0

Sætre Matfisk får ikke svar fra Statsforvalteren før til neste år.

Høsten 2021 sendte Sætre Matfisk søknad til Vestnes kommune om å få produsere 3.000 tonn matfisk av laks i et gjennomstrømmingsanlegg på Daugstad ved Romsdalsfjorden. Primus motor for søknaden er Atlantic Sapphire-gründer Bjørn-Vegard Løvik. Løvik er ordknapp om fremdriften i prosjektet.

– Status: Venter fortsatt på svar på vår akvakultursøknad innsendt 17.11.21, skriver Løvik i en SMS.

Les også: Atlantic Sapphire-gründer vil produsere matfisk hjemme på Daugstad

Ekspeditt kommune
Jord- og miljøansvarlig Alexander Connor hos Vestnes kommune har litt mer informasjon. Han forteller at de er ferdige med sin saksbehandling. Etter en høring sendte kommunen søknaden videre i april i fjor.

– Vestnes kommune har sluttført sin saksbehandling. Saken ligger nå hos regional og statlig myndighet for ferdigbehandling, forteller Connor.

Et brev som iLaks har fått innsyn i viser at Fiskeridirektoratet, Kystverket og Mattilsynet har behandet søknaden etter sitt regelverk. Her fremkommer det også at Statsforvalteren i Møre og Romsdal i fjor vår ga tilbakemelding om at de ville avvente behandling etter forurensningsloven, til reguleringsplanen var klar. Reguleringsplanen ble klar i høst.

Stor saksmengde
Den 2. november var det dermed klart for neste etappe. Da sendte Møre og Romsdal fylkeskommune papirene videre. Nå ligger søknaden på Statsforvalteren i Møre og Romsdal sitt bord. Ifølge fagleder Christian Dahl blir ikke søknaden behandlet før til neste år. I 2024. Årsaken er stor saksmengde.

– På grunn av stor saksmengde har vi ikke fått tatt denne saken til behandling foreløpig. Vi håper å få tatt en gjennomgang av de innsendte søknadsdokumentene før jul, men saken vil nok ikke bli ferdigbehandlet her før til neste år. Vi vil ha et nærmere anslag på forventet behandlingstid over nyttår, forklarer Dahl til iLaks.

Sætre Matfisk eies av Sætregruppen, som i sin tur eies av Sesslaks og Hofseth Inernational. Største aksjonærer i Sætregruppen er Løvik-kontrollerte Sesslaks, som eier 65 prosent.