Artic Shipping satser på FLS Avlusersystem

Nyheter
782

Kristiansundsbedriften har utviklet et mekanisk avlusersystem som de siste årene er utprøvd sammen med oppdrettsnæringen. Systemet fikk innovasjonsprisen på AquaNOR i 2011. I fjor avluset systemet 65.000 tonn laks med svært godt resultat, skriver FLS i en pressemelding.

Miljøvennlig fiskevelferd
FLS Avlusersystem vasker lusa av laksen uten bruk av kjemikalier og med meget kort behandlingstid. Laksen suges inn i systemet, vaskes og følger vannstrømmen tilbake i sjøen. Fisken går hele tiden i sjøvann. Det gir lite stress og sikrer god fiskevelferd. Behandlingsmetoden har dokumentert fjerning av inntil 95 prosent av lusa på laksen og kan dokumentere svært liten dødelighet.

– I tiden etter innovasjonsprisen har vi videreutviklet og forbedret systemet og har prøvd ut løsningen i fullskala. Det gjør oss trygge på at vi nå har lansert et gjennomprøvd system i markedet, sier daglig leder Kristian Lillerud som opplever stor interesse for systemet.

Artic Shipping kjøper
Bare to måneder etter at bedriften lanserte produktet, er den første kontrakten signert. Kjøper er Artic Shipping med Ove Vilnes i spissen. De fire avluserlinjene har en kapasitet på 80-160 tonn behandlet fisk per time og skal monteres på det 36 meter lange servicefartøyet Artic Sea Service. Behandlingstiden i det prosjekterte anlegget er 10-14 sekunder, fra fisken suges inn til den er avlevert i sjøen.

– Med økt fokus på fiskevelferd og skånsom behandling, falt valget på FLS Avlusersystem. Med lavt energiforbruk med kun 300-400 kW forbruk ved behandling er Flatsetsund i en egen klasse og gir lave driftsutgifter. I tillegg er systemet grundig testet og kan vise til gode resultater. Vi ser store muligheter med å tilby miljøvennlig og skånsom avlusing og har allerede hatt mange henvendelser fra oppdrettere både i Sogn og Fjordane og i andre fylker, sier Ove Vilnes i Artic Shipping.

Stor interesse
Flatsetsund Engineering har fra før en solid fot inne i oppdrettsnæringen og er blant annet kjent for sine CO2-luftere, fôrkraner, laste-/lossesystemer, samt sine veie- og tellesystemer. Nå ser bedriften muligheter for en betydelig ekspansjon med det nylanserte avlusersystemet.

– Vi går inn i en spennende tid. Siden vi lanserte systemet har vi fått en veldig positiv mottakelse og er i dag med dialog med en rekke aktører, både oppdrettsselskaper og serviceselskaper. Med økende fokus på fiskevelferd og ikke-medikamentell behandling fra næringen, har vi sterk tro på vår løsning, sier prosjektleder Frank Rånes i Flatsetsund Engineering.


FLS Avlusersystem (4 linjer) skal monteres på servicefartøyet Arctic Sea Service som eies av Artic Shipping.

Fakta FLS Avlusersystem
FLS Avlusersystem gir dokumentert kort behandlingstid i sjøvann, gjennom et lukket system og uten kjemikalier.

Fiskevelferd:
– Lukket system i sjøvann. Biomassen fraktes i rør med kontinuerlig vannstrøm.
– Kort behandlingstid : Ca. 10 sek. i standard anlegg.
– Skånsomt: Lave vanntrykk på trykk og sugesystem (0,2-0,8 bar).
– Kjemikaliefri: Kun sjøvann som transport- og behandlingsmedium.
– Kuldegrader ingen begrensning.

Brukervennlig:
– Betjenes fra kontrollrom.
– Trinnløs justering av alle vannstrømmer med frekvensstyrte pumper og fjernstyrte ventiler via touchscreen i kontrollrom.
– Kamera i spyledyser med monitor i kontrollrom for optimal kontroll og utnyttelse av systemets kapasitet.
– Integrert FLS veie-tellesystem på egen monitor gir full oversikt over biomassens gjennomstrømming.
– Enkel løsning med filterposer for luseoppsamling.

Kapasiteter:
Linjebasert moduloppbygging.
Kapasitet pr. linje 20-40 tonn.
Fiskestørrelse 1-4 kg.
Avlusing: 95 % på fastsittende, 90 % på bevegelig og 85 % på kjønnsmodne.